Onduidelijk of talk en 1,1,1-trichloorethaan kanker kunnen veroorzaken

0
662

Dinsdag 24 juli 2012 zijn twee adviezen verschenen waarin de Gezondheidsraad beoordeelt of stoffen kanker kunnen veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Voor zowel talk als 1,1,1-trichloorethaan blijken onvoldoende gegevens beschikbaar te zijn om de kankerverwekkende eigenschappen ervan te kunnen evalueren.

Mineraal talk wordt gebruikt in landbouwproducten, keramiek, verf en andere deklagen, papier, plastic, dakbedekking, rubber, cosmetica, geneesmiddelen en voor afvalbewerking. Cosmetische talk bevat meer dan 90% mineraal talk en zit in allerlei cosmetische producten, inclusief baby poeder. 1,1,1-Trichloorethaan wordt onder andere gebruikt als oplosmiddel van hechtmiddelen, voor het ontvetten in de metaal- en elektronische industrie en in de synthese van vinylideenchloride.

Over zowel talk als 1,1,1-trichloorethaan zijn volgens de Gezondheidsraad onvoldoende gegevens beschikbaar om de kankerverwekkende eigenschappen van deze stoffen te kunnen evalueren.

De adviezen zijn aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicaties over talk (2012/11) en 1,1,1-trichloorethaan (2012/12) zijn in het Engels geschreven met een Nederlandse samenvatting. De publicaties zijn te downloaden van www.gr.nl.

Inlichtingen over talk worden verstrekt door dr. G.B. van der Voet, tel. (070) 340 74 47, e-mail b.v.d.voet@gr.nl. Inlichtingen over 1,1,1-trichloorethaan worden verstrekt door dr. S.R. Vink, tel. (070) 340 55 08, e-mail sr.vink@gr.nl.

De twee adviezen zijn opgesteld door de Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen van de Gezondheidsraad.