Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt afscheid van vicevoorzitter mr. Joost Hulsenbek

Vicevoorzitter mr. Joost Hulsenbek heeft op 1 februari jongstleden afscheid genomen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Joost Hulsenbek is vanaf de oprichting van de Onderzoeksraad vicevoorzitter geweest en was portefeuillehouder voor onder andere de sectoren Luchtvaart en Zeescheepvaart.

Tussen 1991 en 2002 was hij vicevoorzitter van de Spoorwegongevallenraad en de Raad voor de Transportveiligheid. Mr. Joost Hulsenbek was procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie en heeft recent als lid van Evaluatiecommissie onderzoek Politie Zuid-Holland-Zuid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het rechercheonderzoek naar de zaak Milly Boele.

Naast het vicevoorzitterschap van de Onderzoeksraad bekleedde Joost Hulsenbek in de afgelopen jaren diverse nevenfuncties. Zo is hij sinds 2006 voorzitter van het bestuur van het Filmtheater ’t Hoogt te Utrecht en lid Raad van Toezicht Diaconessenziekenhuis Utrecht.  Hij is tevens voorzitter van de Landelijke Bezwarencommissie OM te Den Haag.

Op 1 februari is de heer Hulsenbek voor zijn verdiensten voor de samenleving onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Plaats een reactie