Onderzoek: Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet zelfstandig leren

Eén van de doelstellingen van het Studiehuis was dat de leerlingen meer zelfstandig moesten gaan leren. Onderzoek laat zien dat zelfstandig leren wel motiverend werkt, maar dat de resultaten er vaak niet beter van worden. Bij leerlingen die nog geen ervaring hebben met zelfstandig leren zijn de leerresultaten soms zelfs slechter. Danny Kostons onderzocht hoe leerlingen geholpen kunnen worden om te leren zelfstandig te leren. Op vrijdag 5 november 2010 verdedigt hij zijn proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen.

Leren leren
Het onderzoek van Kostons draaide rond zelfregulerend leren, iets waar het Studiehuis sterk de nadruk op legt. Bij zelfregulerend leren moeten leerlingen zelf inschatten hoe ze een taak hebben gedaan en zelf een volgende taak kiezen. Kostons laat zien dat het vooral voor onervaren leerlingen moeilijk is om zichzelf goed te monitoren, te beoordelen en een geschikte volgende taak te kiezen, met lagere leerresultaten als gevolg. In vier experimenten onderzocht Kostons waar problemen met zelfbeoordelingen en taken selecteren zich voordoen en hoe je onervaren leerlingen kunt leren om beter zelfregulerend te leren.

Simpele ingrepen effectief

Simpele ingrepen kunnen ervoor zorgen dat leerlingen beter in staat zijn zichzelf te beoordelen en zelf vervolgtaken te selecteren. Een voorbeeld van zo een simpele ingreep: laat leerlingen kijken naar een goed voorbeeld. Laat ze zien hoe iemand een taak uitvoert, zichzelf beoordeelt en vervolgens een nieuwe taak selecteert. Daarna zijn ze beter in staat om zichzelf te beoordelen en een passende taak te selecteren en zijn de leerresultaten met zelfregulerend leren significant beter dan bij de leerlingen die het voorbeeld niet hadden gezien.

Danny Kostons (Maastricht, 1980) verdedigt zijn proefschrift getiteld On the role of self-assessment and task-selection skills in self-regulated learning op vrijdag 5 november 2010 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Plaats een reactie