Onderzoek werpt nieuw licht op onvervulde kinderwens

Al tijdens haar studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam verdiepte Monique Brandes (1981, Geldrop) zich in de verloskunde en gynaecologie. Donderdag 24 februari 2011, vijf jaar na het behalen van haar artsexamen, verdedigt zij haar proefschrift Observational studies in reproductive medicine aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De bakermat voor dit proefschrift ligt echter in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.

Voor haar onderzoek verzamelde gynaecoloog in opleiding Monique Brandes de gegevens van bijna 2500 echtparen, die in de jaren 2002 tot en met 2006 vanwege een vruchtbaarheidsprobleem verwezen waren naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), het Sint Elizabethziekenhuis (Tilburg) of het UMC St Radboud (Nijmegen). Van een vruchtbaarheidsprobleem is sprake, als na een jaar lang onbeschermde geslachtsgemeenschap geen zwangerschap ontstaat. Vervolgens onderzocht Brandes hoe het deze groep verging in hun poging zwanger te raken. Het onderzoek leverde opmerkelijke resultaten op.

Zo blijkt uit de ziekenhuisdata en uit navraag bij betrokkenen, dat maar liefst 72 procent van de koppels die verminderd vruchtbaar zijn, toch zwanger werden. Bijna de helft van deze zwangerschappen ontstond spontaan, zonder vruchtbaarheidsbehandeling. De overige zwangerschappen waren het gevolg van een vruchtbaarheidsbehandeling, waaronder IVF. IVF was slechts verantwoordelijk voor 20% van de zwangerschappen. In het Centrum voor Voorplantingsgeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt op basis van diagnostisch onderzoek een prognose afgegeven voor de kans op een spontane zwangerschap. Als die goed is, wordt eerst afgewacht. Want de helft van deze paren, wordt binnen het jaar spontaan zwanger, waardoor geen onnodig behandeltraject hoeft te worden gestart.

Opvallend aan het onderzoek van Brandes is dat de basis ervan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, een niet-academisch ziekenhuis, ligt. Doorgaans vindt de eerste stap van een promotieonderzoek plaats in een academisch ziekenhuis. In het geval van Brandes is, in samenwerking met gynaecoloog Carl Hamilton, in het Jeroen Bosch ziekenhuis het onderzoek opgezet en zijn de vraagstellingen geformuleerd en de gegevens verzameld. De Radboud Universiteit is er in een later stadium bij betrokken, om de voor een promotie noodzakelijke begeleiding door een hoogleraar (promotor prof. dr. J.A.M. Kremer) te realiseren.

Plaats een reactie