EU-geld voor onderzoek naar vaccin tegen schistosomiasis

De Europese Unie heeft bijna vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar een vaccin tegen de tropische infectieziekte schistosomiasis. De onderzoeksgroepen staan onder leiding van prof. dr. Maria Yazdanbakhsh en dr. Cornelis Hokke, parasitologen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Schistosomiasis is een parasitaire worminfectie waaraan wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen lijden. Infecties zijn over het algemeen chronisch van aard. Deze leiden tot verzwakking van de geïnfecteerde persoon en kunnen schade veroorzaken aan diverse organen. Er is wel een medicijn beschikbaar. “Dit medicijn biedt echter geen bescherming tegen herinfectie. Daarom is het belangrijk om de mogelijkheid van een vaccin te onderzoeken, dat deze bescherming wel biedt”, aldus dr. Cornelis Hokke, die samen met prof. dr. Maria Yazdanbakhsh het onderzoek coördineert.

Manipuleren
Twaalf onderzoeksteams uit Europa en uit een aantal landen in Afrika, waar de ziekte veelvuldig voorkomt, vormen voor dit onderzoek een consortium. Om te beginnen willen de onderzoekers nagaan hoe schistosomen erin slagen om jarenlang te overleven in de bloedbaan van hun gastheer, en hoe ze diens afweersysteem weten te manipuleren en omzeilen. Specifiek zal worden onderzocht welke moleculen van de parasiet een doelwit kunnen vormen voor een effectieve immuunrespons.

Recentelijk is het genoom van Schistosoma mansoni ontrafeld en zijn er nieuwe veelbelovende technieken ter beschikking gekomen. De startbijeenkomst van het project vond plaats op 1 en 2 maart 2010 in het LUMC. Yazdanbakhsh en Hokke verwachten met de subsidie in vier jaar tijd voldoende aangrijpingspunten te vinden, zodat in een vervolgproject een werkzaam vaccin ontwikkeld kan worden.

Plaats een reactie