UMCG start groot onderzoek naar uitkomsten zorg voor jeugd in Noord-Nederland

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen starten in december met een groot en langdurig onderzoek naar de uitkomsten van de zorg voor jeugd in Noord-Nederland. Tweeduizend kinderen en hun ouders worden drie tot zeven jaar gevolgd op tal van aspecten: psychosociale problemen, de opvoedingssituatie en de zorg die ze krijgen.

Deze gegevens vormen de basis voor twee grote onderzoekstrajecten: een studie naar het functioneren van de zorg voor de jeugd in de provincie Groningen nu en een langjarige studie waarbij kinderen en gezinnen op hun weg door de zorg worden gevolgd. Het aantal kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar dat in aanraking komt met zorginstellingen neemt toe. Bij sommige kinderen gaat het om lastig gedrag, bij andere bijvoorbeeld om problemen thuis.

Ze krijgen daarbij te maken met vele instanties die heel verschillende zorg bieden. Soms helpt het als de ouders kort ondersteund worden in het opvoeden, maar het kan ook zijn dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden.

Als de zorg is afgerond komen kinderen regelmatig via een andere weg daarna opnieuw in aanraking met de zorg. Take Care (Tracking Achievements, Key processes and Efforts in professional care for Children and Adolescents Research) wil de antwoorden geven op vragen als ‘Wie zit waarvoor in de zorg?’ en ‘Wat werkt er, ook op lange termijn?’.

Het hele professionele veld van zorg voor jeugd, diverse zorgaanbieders en andere partners worden betrokken bij Take Care. Take Care zal gelinkt worden aan TRAILS, een ander groot UMCG-onderzoek waarin langere tijd de geestelijke gezondheid van jonge inwoners van Noord- Nederland gevolgd wordt.

Het ‘Take Care’-onderzoek is onderdeel van de Werkplaats Zorg voor Jeugd Noord-Nederland. Hierin werken diverse kennisinstellingen, jeugdzorg- en jeugd GGZ-organisaties samen om wetenschappelijke kennis op het gebied van zorg voor jeugd te ontwikkelen en deze over te dragen aan de praktijkorganisaties in de zorg voor jeugd.

De landelijke onderzoeksfinancier ZonMW heeft deze werkplaats recent 1,5 miljoen euro subsidie toegekend. Daarnaast dragen verschillende instellingen en andere overheden bij aan het onderzoek, waaronder de provincie Groningen. Het onderzoek zal eind 2011 een goed overzicht leveren van de zorg voor jeugd in de provincie Groningen. In 2013 wordt de eerste fase het wetenschappelijk onderzoek afgerond waarmee de effectiviteit van de zorg voor jeugd in Nederland kan worden verbeterd.

Het bestuur van de Werkplaats Zorg voor Jeugd Noord Nederland wordt gevormd door vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg Groningen, de Base Groep, GGD Groningen, Jonx/Lentis, Accare, provincie Groningen, gemeente Groningen, vereniging Groninger Gemeenten, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. De heer De Bruijne, gedeputeerde van de provincie Groningen met jeugdzorg in portefeuille, is voorzitter van dit bestuurlijk netwerk.

Plaats een reactie