Onderzoek toepassen in de praktijk zorgt voor innovaties

Het verbinden van onderzoek, praktijk en beleid en zo komen tot zorginnovatie blijft een speerpunt van ZonMw. Dit staat in het ZonMw beleidsplan 2012-2015 dat vrijdag 17 juni 2011 tijdens de viering van het tienjarig bestaan van ZonMw aan het ministerie van VWS en NWO is aangeboden.

ZonMw heeft in de afgelopen 10 jaar een stevige positie opgebouwd op het grensvlak van wetenschap, zorg, preventie en beleid. Dat blijkt ook duidelijk uit de onafhankelijke evaluatie die begin dit jaar werd afgerond. In de visie van ZonMw zijn er twee zaken nodig om de zorg in Nederland te verbeteren: kennis ontwikkelen en het daadwerkelijk gebruiken van die kennis. Dit vraagt om een balans tussen fundamenteel onderzoek en toepassing. Zo antwoordt bestuursvoorzitter Hans Büller van het Erasmus MC op de vraag naar de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen jaren: “Geen echte dieptepunten. Hoogtepunt is zeker het evenwicht dat is gevonden tussen fundamenteel en toegepast onderzoek.”

Op 29 mei 2001 werd de samenwerkingovereenkomst tussen NWO- gebied Medische Wetenschap (MW) en ZorgOnderzoek Nederland (ZON) getekend. Met het verbinden van deze twee organisaties werd het fundament gelegd voor het verder verbinden van medisch wetenschappelijk onderzoek met de praktijk. Ook in de komende jaren blijft dit een speerpunt zo blijkt uit het beleidsplan 2012-2015. Andere speerpunten uit het beleidsplan zijn: meer praktijkgericht programmeren, het gebruik van kennis doelgerichter stimuleren en kennis verbinden door brede en langer lopende programma’s.

Zorginnovaties in de praktijk
Vandaag is ook de ZonMw parel uitgereikt aan het project: . Binnen dit project is een nieuwe behandeling met gentherapie ontwikkeld voor patiënten met de erfelijke stofwisselingsziekte LPL-deficiëntie. Patiënten hebben hierdoor veel minder vaak last van ontsteking van de alvleesklier. De behandeling is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. John Kastelein van de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam in samenwerking met het bedrijf AMT.

Plaats een reactie