Onderzoek naar spiritualiteit en religie in Nederland

Kieskompas, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft in opdracht van dagblad Trouw een grootschalig onderzoek naar spiritualiteit en religie in Nederland verricht.

Nieuwe geloofsvoorstellingen
Uit het onderzoek blijkt dat nog slechts 16,6% gelooft in God, terwijl veel Nederlanders een eigen spirituele wereld met nieuwe geloofsvoorstellingen hebben ontwikkeld. Zo gelooft iets meer dan een kwart van de Nederlanders (26,6%) in het bestaan van een hogere macht of kracht en ziet meer dan 40% zich als een spiritueel mens. De eerste resultaten van het onderzoek zijn te lezen in dagblad Trouw.

Meer dan de helft gelooft in leven na de dood
“Het onderzoek geeft inzicht in waar Nederlanders nog wel en niet meer in geloven,” zegt André Krouwel, VU-politicoloog en directeur van Kieskompas. “Het bijzondere is dat niet alleen is gekeken naar godsdienstige Nederlanders, maar juist vooral ook naar de groep die zegt niet meer in God te geloven: ietsisten en atheïsten. Geloof blijkt geen kwestie van wel of niet geloven, maar van vele varianten, waarbij een groot aantal Nederlanders een eigen spirituele wereld heeft ontwikkeld.”

Een aantal traditionele religieuze denkbeelden overleeft al deze vernieuwing en verandering: zo gelooft meer dan de helft van de Nederlandse bevolking in een leven na de dood. Van deze groep gelooft bijna niemand meer in de hel, slechts 7,6%. De hemel is voor veel Nederlanders echter nog steeds een geloofwaardig hiernamaals: 33,0% van de Nederlanders die aangeeft dat er een leven na de dood is, gelooft in de hemel.

Ruim 12.000 respondenten uit het Kieskompaspanel hebben een uitgebreide vragenlijst over religieuze en spirituele onderwerpen ingevuld. André Krouwel ontwikkelde de vragenlijst samen met Caroline Snoek van Kieskompas, godsdienstpsychologe Joke van Saane en sociaalpsycholoog Jan Willem van Prooijen, beiden verbonden aan de VU.

De resultaten van dit onderzoek zijn aangevuld met een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. In de loop van de Maand van de Spiritualiteit, die loopt van 9 januari tot 8 februari 2015, zullen in dagblad Trouw meer resultaten gepresenteerd worden.

1 gedachte over “Onderzoek naar spiritualiteit en religie in Nederland”

 1. Ontkerkelijking is de boete voor alle kerken die van dogma’s en tegenstrijdige zekerheden aan elkaar hangen.
  Er worden steeds meer kerken gesloten en het einde is nog lang niet in zicht. Maar door het opheffen van kerken ontstaat er wel een gezonde Woningnood…
  De geestelijke leiders zouden zich eens moeten afvragen of het niet de hoogste tijd is voor ‘radicalere veranderingen in het leven van de Kerk, veranderin¬gen waardoor zij een doelmatiger instrument zal worden voor de uitvoering van de apostolische opdracht in de wereld van vandaag. Mogen wij kerkelijke instellingen, die voor een groot deel gesticht zijn uitslui¬tend om de christelijke kudde bijeen te houden, onveranderd laten? Moeten wij ons leven en dat van de Kerk niet anders inrichten met het oog op onze nieuwe taak, de miljoenen die nu buiten de Kerk staan het Evangelie te brengen?’ (Dr. Visser t Hooft – 1958). Ik denk van wel!De politieke, maatschappelijke, culturele, sociale en geestelijke beroe¬ring, zoals wij die heden ten dage om ons heen zien, zou de geestelijke leiders er eigenlijk toe moeten dwingen om hun geloof in God, de God van de joden, en Zijn heilsplan in Jezus Christus, de Messias, weer te ontdekken en alles wat dat voor de Kerk inhoudt en betekent opnieuw onder woorden moeten brengen. Zien wij de toekomst wel ‘vol hoop’ onder ogen, dat moedige daden van recht en gerech¬tigheid en vrede, alsmede de heelheid van de schepping, hun plaats wel zullen vinden in het grote heilsplan van God?
  Het zal een geweldige verlichting betekenen indien de christenen zich weer eens bewust zouden worden dat de verdeeldheid en gescheidenheid van de Kerk een doorn in het oog is van hun Heer, Jezus Christus. De verdeeldheid en gescheiden¬heid zitten nog muurvast. Alleen door gebed kan hij nog omvallen! Heer, spreek slechts één woord en wij zullen leven.
  Eén Naam is onze hope, Eén grond heeft Christus’ Kerk, zij rust in éne dope en is Zijn scheppingswerk!
  ‘Dank zij Christus hebben wij het volle vertrouwen in God. Er is geen sprake van, dat we uit onszelf geschikt zijn en iets aan onszelf kunnen toeschrijven. De geschiktheid die wij hebben komt van God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet de letter van de wet, maar de Geest. Want de letter maakt dood, maar de Geest maakt levend.’ (2 Kor.3 : 4 – 6)

  Beantwoorden

Plaats een reactie