Onderzoek schaliegas eind 2012 klaar

Het onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor mens, natuur en milieu van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas is eind 2012 klaar. Een onderzoeksbureau zal op korte termijn met het onderzoek van start gaan.

Directe input
Dat blijkt uit de brief over de laatste stand van zaken van het onderzoek die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dinsdag 19 juni 2012 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘We hebben voor de opzet van dit onderzoek goed geluisterd naar de vragen van alle belanghebbenden,’ zegt minister Verhagen. ‘Ook tijdens het onderzoek kunnen zij kennis nemen van de voortgang en direct input blijven geven.’

Onderzoeksvragen
De afgelopen periode heeft minister Verhagen zeven consultatierondes gehouden over de vragen die leven bij provincies, gemeenten, burgers en bedrijfsleven. Vragen en zorgen van betrokken partijen zijn omgezet in onderzoeksvragen. Deze zijn in concept aan betrokkenen voorgelegd, om zeker te weten dat hun vragen en zorgen op de juiste manier zijn verwoord.

Klankbordgroep
Tevens is een klankbordgroep geïnstalleerd die tijdens het onderzoek enkele keren bijeen komt om input te geven op het lopende onderzoek. De klankbordgroep bestaat uit direct betrokken provincies en gemeenten, burgers en lokale organisaties, natuur- en waterbelangenorganisaties, de gasindustrie en een onafhankelijke deskundige. Voor het afronden van het onderzoek worden geen proefboringen naar schalie- of steenkoolgas geplaatst en zullen geen opsporingsvergunningen worden verleend.