Onderzoek noodzaak Blankenburgtunnel

Het PvdA-congres heeft de Tweede Kamerfractie van de partij opgedragen om de noodzaak van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam te laten onderbouwen alvorens tot een definitieve keuze voor aanleg over te gaan. Natuur- en bewonersorganisaties zijn verheugd over dit congresbesluit.

Voor grote afbeelding: http://goo.gl/H8mSs

De landelijke werkgroep PvdA Duurzaam nam het voortouw tot een ‘mobiliteitsmotie’ die zaterdag 3 november 2012 op het congres in Den Bosch werd aangenomen. Volgens de werkgroep staat in het regeerakkoord ten onrechte dat de mobiliteit de afgelopen jaren is gegroeid, ondanks de economische crisis. Cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zelf spreken dit immers tegen.

Het onderzoek moet worden gedaan door het Planbureau voor de Leefomgeving, staat in de motie. Volgens organisaties zoals Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland wordt met het onderzoek voorkomen dat een besluit van de Tweede Kamer over de Blankenburgtunnel een hamerstuk wordt.

De aanleg van de Blankenburgtunnel gaat dramatisch uitpakken voor het landschap van Midden-Delfland en de leefbaarheid in de zuidelijke Randstad. Dan mag toch op zijn minst verwacht worden dat de noodzaak van deze nieuwe zesbaanssnelweg ondubbelzinnig is aangetoond. Het zou rampzalig zijn als over tien jaar blijkt dat er ten tijde van pijnlijke bezuinigingen 1 miljard euro aan een tunnel is besteed, die niets oplost maar wel veel kapotmaakt, aldus Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie en Groeiend Verzet.

Plaats een reactie