Onderzoek naar Zotel Ziekenhuisgroep Twente

Bij het zoeken naar bezuinigingsopties voor een sluitende begroting 2012 zijn alle onderdelen van ZGT tegen het licht gehouden, zo ook het Zotel. Het Zotel, opgericht in 1994 voor gasten die op afroep medische en verpleegkundige zorg krijgen, is de afgelopen tijd verliesgevend geweest. Om het eigentijdser en aantrekkelijker te maken en nieuwe cliënten groepen aan te boren, zijn er extra investeringen nodig.

Om de zorg ook op termijn betaalbaar te houden, zoekt ZGT naar mogelijkheden om te besparen zonder dat er aan de kwaliteit en continuïteit van de directe patiëntenzorg wordt getornd. Daarbij komt dat de formule van het Zotel (bij de start innovatief en nieuw) inmiddels achterhaald is. Vele partners (V&V-sector, hotels) hebben varianten ontwikkeld waardoor de concurrentie is toegenomen. In dit tijdsgewricht is een Zotel binnen de muren van het ziekenhuis geen pre. Wel is zo dat het door het Zotel ontwikkelde gastvrijheidsconcept een belangrijke rol gaat spelen bij de verdere organisatie ontwikkelingen binnen ZGT.

Omdat de kosten in verhouding tot de productie te hoog zijn, heeft de Raad van Bestuur opdracht gegeven uit te werken hoe de activiteiten van het huidige Zotel kunnen worden beëindigd en/of elders binnen ZGT of anders georganiseerd kunnen worden. Dit zal in overleg met de interne en externe gebruikers plaatsvinden.

De 21 medewerkers (ruim 10 fte) zijn over de start van dit project eerder deze week mondeling geïnformeerd. De externe gebruikers van Zotel zijn vandaag schriftelijk op de hoogte gesteld.

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo

Plaats een reactie