Onderzoek naar zoönosen

ZonMw heeft van de ministeries VWS en EL&I de opdracht gekregen een programmeringsstudie uit te voeren naar non-alimentaire zoönosen.

Dit zijn infectieziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens en die op een andere manier worden overdragen dan door voeding. Het belang van onderzoek naar opkomende zoönosen is de afgelopen jaren enorm toegenomen.

De programmeringsstudie levert een overzicht van afgerond, lopend en gepland onderzoek in Nederland en daarbuiten, gebaseerd op wetenschappelijk en maatschappelijk inzicht. Met dit overzicht kan de behoefte aan een samenhangend onderzoeksprogramma worden vastgesteld.

Ga naar de programmapagina Infectieziektebestrijding.

Download de opdrachtbrief (pdf).

Plaats een reactie