Onderzoek naar stressfactoren huisarts

De oplopende werkdruk onder huisartsen leidt regelmatig tot langdurige stress met mogelijk burn-out tot gevolg. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir ziet preventie als één van haar kerntaken en laat daarom een onderzoek onder huisartsen uitvoeren naar de beïnvloedbare factoren die langdurige stress veroorzaken. Op basis hiervan wil de arbeidsongeschiktheidsspecialist preventiebeleid ontwikkelen om uitval onder huisartsen door burn-outklachten te voorkomen.

Huisartsen hebben te maken met een sterk veranderde werkomgeving. Het takenpakket is door zowel maatregelen van de overheid als een gestegen zorgvraag toegenomen. Recent onderzoek door VPHuisartsen wijst uit dat de werklast onder huisartsen in 2011 opnieuw is gestegen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir ziet onder haar verzekerden dat langdurige stress vaak leidt tot uitval. Hierbij valt een aantal zaken op:

– uitval door spanningsklachten en burn-out komt het meest voor in de leeftijdscategorie 41 – 50 jaar.
– het aandeel vrouwen met dit soort klachten in deze leeftijdscategorie is 1,5 keer hoger dan het aandeel mannen.

Het anonieme onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door LSJ Medisch Projectbureau. Movir heeft een representatief deel van de bij haar verzekerde huisartsen geselecteerd en aangeschreven voor dit onderzoek. Het onderzoek loopt tot 15 augustus. De uitkomsten worden dit najaar verwacht.

Plaats een reactie