Onderzoek naar samenwerking Slingeland Ziekenhuis en Koningin Beatrix Ziekenhuis

De Raden van Bestuur en Raden van Toezicht van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk hebben op woensdag
17 mei 2011 besloten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de beide ziekenhuizen te laten samenwerken binnen één organisatie.

Doel van het onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden voor samenwerking tussen beide ziekenhuizen en het bepalen van de meerwaarde van deze samenwerking voor de inwoners van deze regio.

Uitgangspunt voor de samenwerking is het bieden van een volwaardig pakket medisch specialistische zorg aan de inwoners van de Achterhoek, in nauwe samenwerking met de huisartsen, verloskundigen, thuiszorg en ouderenzorg. Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn voor de regio belangrijke aandachtspunten. Het onderzoek zal dan ook gericht zijn op het aanbieden van medisch specialistische zorg vanuit de bestaande ziekenhuislocaties in Winterswijk en Doetinchem, bestuurd vanuit één organisatie

Bij het onderzoek zullen de regionale zorgverzekeraar, de zorgaanbieders in de regio en de gemeentebesturen uit de regio nauw worden betrokken. Tevens zal de samenwerking ter toetsing worden voorgelegd aan de mededingingsautoriteit.

Intern zullen de medische staven, cliëntenraden, ondernemingsraden en het management betrokken worden bij het onderzoek. Het streven is om vóór 1 september 2011 het onderzoek af te ronden, om kort daarna een visiedocument te kunnen presenteren.

Plaats een reactie