Onderzoek naar relatie beroep en gezondheid verpleegkundigen

Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam start een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen het beroep en de gezondheid van (voormalig) verpleegkundigen. Deze Nightingale Studie, wordt uitgevoerd in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht. V&VN ondersteunt het initiatief dat met dit onderzoek genomen is.

“Verpleegkundigen, maar ook voormalig verpleegkundigen, worden benaderd om aan het onderzoek mee te doen. Het onderzoek zit momenteel nog in de testfase. Daarvoor is nu een beperkte groep benaderd. Reacties van deze groep zijn van groot belang voor de uiteindelijke studie opzet”, vertelt onderzoeker en projectcoördinator Anouk Pijpe (NKI-AVL). De officiële start volgt waarschijnlijk in september.

De onderzoekers willen met dit landelijke onderzoek nagaan of op de lange termijn bepaalde ziekten en gezondheidsproblemen vaker, of juist minder vaak voorkomen bij deelnemers die bepaalde blootstellingen op het werk (of in de leefomgeving) hebben gehad in vergelijking tot deelnemers die zulke blootstellingen niet hebben gehad. Er zal onder meer gekeken worden naar het werken met bepaalde apparatuur zoals MRI of röntgenapparatuur, het in aanraking komen met medicijnen zoals cytostatica en nachtwerk. Voorbeelden van ziekten en gezondheidsproblemen die in deze studie onderzocht zullen worden zijn hart- en vaatziekten, kanker en neurologische aandoeningen.

Aanleiding voor het onderzoek is dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de mogelijke relaties tussen beroepsmatige blootstellingen en de gezondheid van (voormalig) verpleegkundigen. Pijpe: “Met deze studie willen we onderzoeken of er sprake is van bepaalde verbanden. Als dat het geval blijkt te zijn dan kan die kennis bijvoorbeeld gebruikt worden om in de toekomst het ‘veilig werken’ te kunnen optimaliseren.”

Plaats een reactie