Onderzoek naar operatie voor overgewicht bij jongeren

Overgewicht is een groeiend probleem. Ook onder jongeren en ook in Nederland. Diëten, begeleiding, pillen, personal coaches… Wat te doen als niets het gewenste effect heeft? Volwassenen kunnen dan nog kiezen voor een maagbandje of een maagverkleining. Voor jongeren bestond deze mogelijkheid tot voor kort niet. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) is gestart met een onderzoek waarin jongeren met ernstig overgewicht behandeld kunnen worden met een maagband.

In november 2010 is de Zorgstandaard Obesitas van het Partnerschap Overgewicht Nederland uitgekomen. Daarin staat dat kinderen met ernstig overgewicht nu behandeld kunnen worden met een maagband. Dit gebeurt in onderzoeksverband omdat deze succesvolle behandeling bij ouderen met overgewicht bij jongeren nog in onvoldoende mate is onderzocht.

Een zojuist door het Maastricht UMC+ gestarte onderzoeksgroep heeft als doel aan te tonen of de maagbandoperatie een veilige en effectieve methode is voor jongeren om overgewicht te verminderen en de nadelige gevolgen van overgewicht te beperken.
In het onderzoek wordt door loting bepaald of kinderen een maagbandoperatie krijgen of dat ze worden behandeld met gecombineerde leefstijlinterventie, de momenteel meest effectieve behandeling voor deze groep jongeren.

Deelname
Voor deelname aan dit onderzoek komen jongeren van twaalf tot en met zestien jaar met ernstig overgewicht in aanmerking die al meer dan een jaar intensief maar onsuccesvol proberen af te vallen ondanks intensieve begeleiding. Het gaat over jongeren met een Body-Mass Index (BMI) hoger dan 40 of een BMI hoger dan 35 met bijkomende ziekten zoals (beginnende) suikerziekte, hoge bloeddruk of depressie.

De BMI is een verhouding tussen lengte en gewicht en zegt iets over het gezondheidsrisico dat iemand loopt. Hoe hoger de BMI, hoe groter het gevaar voor de gezondheid. Bij kinderen tot 18 jaar corrigeert de arts de BMI voor leeftijd en geslacht.

Om een goed oordeel te kunnen uitspreken over de voor- of nadelen van een maagbandoperatie, kijken de onderzoekers niet alleen naar het gewichtsverlies. Ook het effect daarvan op een aantal belangrijke gevolgen van overgewicht wordt meegerekend, zoals het risico op hart- en vaatziekten, leververvetting en de kwaliteit van leven. Hiervoor werken verschillende (onderzoeks)afdelingen intensief samen, binnen het Maastricht UMC+ en met die van andere ziekenhuizen in Nederland.

Meedoen?
Jongeren kunnen aan het onderzoek meedoen als ze in overleg met het Maastricht UMC+ door hun eigen kinderarts worden doorverwezen. Veel kinderartsen die geïnteresseerd zijn in de behandeling van overgewicht bij jongeren hebben begin februari 2011 informatie ontvangen over het onderzoek en kunnen geschikte patiënten verwijzen voor deelname aan het onderzoek.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek kan men terecht bij de eigen kinderarts, op de website www.basictrial.nl of bij arts-onderzoeker drs. G. Paulus (e g.paulus@mumc.nl / m 06-20727693).

Plaats een reactie