Onderzoek naar ongelijkheid in keuze rechters tussen strafsoorten

0
617

Hoe ordenen rechters de verschillende strafsoorten zoals detentie, taak- of werkstraf of boete, en hoe doen verdachten dat zelf? Die vraag staat centraal in het onderzoek van sociologen dr. Peter Mascini (EUR) en dr. Don Weenink (WUR), dat door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is gehonoreerd met een subsidie van 208.000 euro.

De gevallen waarbij de oordelen van rechters en verdachten niet op elkaar aansluiten, leveren vormen van ongelijkheid op waar niet eerder naar is gekeken. Daarnaast onderzoeken de sociologen hoe het beeld dat de rechter van een verdachte heeft, doorwerkt in de keuze voor een strafsoort. Tevens gaan ze na hoe de manier waarop de verdachte zichzelf presenteert aan de rechter van invloed is op de keuze van een strafsoort.

Onderzoek naar de keuze van rechters tussen strafsoorten is nog maar weinig gedaan, wel is er al onderzoek naar ongelijkheid van beslissingen naar strafzwaarte. Dit is opmerkelijk omdat rechters met betrekking tot strafsoorten meer de beslissingsruimte hebben is dan die bij strafzwaarte.

Mascini en Weenink wonnen de financiering voor hun onderzoeksproject in een open competitie bij NWO, gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW). Beide onderzoekers deden eerder onderzoek naar ongelijkheid in beslissingen over asielzoekers respectievelijk jeugddelinquenten.