Onderzoek naar nieuw medicijn tegen hepatitis C

Voor onderzoek naar een mogelijk nieuw geneesmiddel (een Toll-like receptor 7 agonist (ANA737) van de firma Anadys) ter behandeling van chronische hepatitis C zoekt het Academisch Medisch Centrum (AMC) ziekenhuis in Amsterdam en het Erasmus MC (EMC) in Rotterdam mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar.

In dit onderzoek wordt het onderzoeksmiddel in twee behandelschema’s van 26 of 27 dagen aan patiënten met een chronische hepatitis C infectie gegeven. Deze behandelschema’s worden vergeleken met de gangbare standaardbehandeling voor hepatitis C. Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe het middel wordt verdragen en hoe veilig het is, indien het in combinatie met ribavirine wordt gegeven. Een ander doel van het onderzoek is om na te gaan of het middel de hoeveelheid hepatitis C virus in uw lichaam doet verminderen.

Het onderzoek bestaat uit 9 poliklinische bezoeken aan het AMC of EMC. U dient daarnaast thuis onderzoeksmedicatie in te nemen. U krijgt één van onderstaande behandelschema’s. Welk behandelschema u krijgt, wordt bepaald door het lot.

Behandelschema A:
In schema A krijgt u het onderzoeksmiddel om de dag gedoseerd gedurende 27 dagen in combinatie met elke dag tweemaal daags ribavirine. Het onderzoeksmiddel is een, via de mond in te nemen, capsule.

Behandelschema B:
In schema B krijgt u het onderzoeksmiddel steeds 2 dagen achter elkaar gedoseerd en dan 1 dag niet gedurende 26 dagen en in combinatie met elke dag tweemaal daags ribavirine. Het onderzoeksmiddel is een via de mond in te nemen capsule.

Behandelschema C:
In schema C krijgt u alleen de standaardbehandeling (wekelijks onderhuidse injectie met pegylated interferon en tweemaal daags ribavirine) en geen onderzoeksmiddel.

Daarna krijgt u de mogelijkheid aangeboden om de standaardbehandeling (pegylated interferon plus ribavirine) te krijgen gedurende 48 weken, indien uw arts denkt dat dit zinvol is. Deze standaardbehandeling heeft een opvolgperiode van 24 weken.

Het onderzoeksmiddel gaat niet direct een reactie met het hepatitis C virus aan, maar ondersteunt de activatie van het afweersysteem (immuunsysteem) tegen het HCV virus.

Tijdens het onderzoek staat u onder strenge medische controle. Voorafgaand aan en ter afsluiting van het onderzoek ondergaat u een uitgebreide medische keuring.

Vergoeding
U zult voor deelname aan dit onderzoek een financiële vergoeding ontvangen. Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€ 0,19 netto per kilometer) met een minimum van € 12,- per retour, en met een maximum van € 160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.

Meedoen of meer weten?
– Bel het AMC: 020-5668468 (u kunt eventueel een bericht achterlaten op het antwoordapparaat) of e-mail: leverresearch@amc.nl
– Bel Erasmus MC: 010-7033038 (u kunt eventueel een bericht achterlaten op het antwoordapparaat) of e-mail: mdlpoli@erasmusmc.nl

Plaats een reactie