Onderzoek naar minder belastende behandeling COPD

0
527

Het UMCG start een onderzoek naar een nieuwe, minder belastende behandeling voor patiënten met COPD. Hierbij worden via een nieuwe techniek, ‘bronchoscopische longvolume reductie’ genoemd, de meest aangedane delen van de long afgesloten met zogenaamde eenrichtingsventielen.

Dit onderzoek (de Stelvio-trial) heeft als doel om patiënten met ernstig COPD door een weinig belastende ingreep een betere kwaliteit van leven te geven. Longarts Dirk Jan Slebos van het UMCG kreeg voor de uitvoering van dit onderzoek een subsidie van 200.000 euro van ZonMw.

Patiënten met ernstig COPD zijn als gevolg van kortademigheid ernstig beperkt in al hun dagelijkse activiteiten. Zij hebben onvoldoende baat bij de huidig beschikbare behandelmogelijkheden, zoals stoppen met roken, optimale medicatie, longrevalidatie en zuurstof. Een heel kleine groep van deze patiënten komt in aanmerking voor een zeer belastende chirurgische longvolume reductie behandeling, of de meest ingrijpende behandeling: een longtransplantatie. Voor de meeste patiënten is nauwelijks een echt effectieve behandeling beschikbaar.

Stelvio-trial
In ‘de Stelvio trial’ wordt een zeer recent ontwikkelende en veel minder belastende techniek onderzocht om de kortademigheid bij COPD-patiënten, die gekenmerkt worden door longemfyseem, te verminderen. Hierbij worden de meest aangedane delen van de long afgesloten met zogenaamde eenrichtingsventielen. Deze ventielen zorgen ervoor dat er geen lucht meer in de ernstig zieke longkwabben kan komen. Doordat er alleen nog maar lucht uit de longkwab stroomt, zal deze kleiner worden. Dit kleiner worden van de longkwab zorgt voor een belangrijke verbetering van de kortademigheid van de patiënt. De behandeling duurt slechts twintig minuten en vindt plaats onder bewaakte sedatie of algehele narcose. De ingreep is bedoeld voor patiënten met COPD, gekenmerkt door longemfyseem in een stuk van elke long (bijvoorbeeld bovenste deel emfyseem, onderste deel gezond weefsel). Daarnaast moeten patiënten nog veel klachten hebben ondanks optimale medicatie en moeten de patiënten minimaal zes maanden gestopt zijn met roken.

Op dit moment wordt deze ingreep nog niet gefinancierd door de zorgverzekeraars. Het onderzoek zal in totaal twee jaar duren.

Vorig artikelBezuinigen op kinderopvang leidt tot uitstellen eerste kind
Volgend artikelBeroepsgeheim niet versoepelen
Avatar
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.