Onderzoek naar minder belastende behandeling COPD

Het UMCG start een onderzoek naar een nieuwe, minder belastende behandeling voor patiënten met COPD. Hierbij worden via een nieuwe techniek, ‘bronchoscopische longvolume reductie’ genoemd, de meest aangedane delen van de long afgesloten met zogenaamde eenrichtingsventielen.

Dit onderzoek (de Stelvio-trial) heeft als doel om patiënten met ernstig COPD door een weinig belastende ingreep een betere kwaliteit van leven te geven. Longarts Dirk Jan Slebos van het UMCG kreeg voor de uitvoering van dit onderzoek een subsidie van 200.000 euro van ZonMw.

Patiënten met ernstig COPD zijn als gevolg van kortademigheid ernstig beperkt in al hun dagelijkse activiteiten. Zij hebben onvoldoende baat bij de huidig beschikbare behandelmogelijkheden, zoals stoppen met roken, optimale medicatie, longrevalidatie en zuurstof. Een heel kleine groep van deze patiënten komt in aanmerking voor een zeer belastende chirurgische longvolume reductie behandeling, of de meest ingrijpende behandeling: een longtransplantatie. Voor de meeste patiënten is nauwelijks een echt effectieve behandeling beschikbaar.

Stelvio-trial
In ‘de Stelvio trial’ wordt een zeer recent ontwikkelende en veel minder belastende techniek onderzocht om de kortademigheid bij COPD-patiënten, die gekenmerkt worden door longemfyseem, te verminderen. Hierbij worden de meest aangedane delen van de long afgesloten met zogenaamde eenrichtingsventielen. Deze ventielen zorgen ervoor dat er geen lucht meer in de ernstig zieke longkwabben kan komen. Doordat er alleen nog maar lucht uit de longkwab stroomt, zal deze kleiner worden. Dit kleiner worden van de longkwab zorgt voor een belangrijke verbetering van de kortademigheid van de patiënt. De behandeling duurt slechts twintig minuten en vindt plaats onder bewaakte sedatie of algehele narcose. De ingreep is bedoeld voor patiënten met COPD, gekenmerkt door longemfyseem in een stuk van elke long (bijvoorbeeld bovenste deel emfyseem, onderste deel gezond weefsel). Daarnaast moeten patiënten nog veel klachten hebben ondanks optimale medicatie en moeten de patiënten minimaal zes maanden gestopt zijn met roken.

Op dit moment wordt deze ingreep nog niet gefinancierd door de zorgverzekeraars. Het onderzoek zal in totaal twee jaar duren.

Plaats een reactie