Onderzoek naar leverontsteking bij honden uiteindelijk ook toepasbaar bij mensen

De ontwikkeling van chronische leverontsteking bij honden is vergelijkbaar met die bij de mens. In 30% van de gevallen is er een relatie met een verhoogd kopergehalte in de lever. Promovendus Robert Favier onderzocht de aandoening bij honden die in hun lichaam het eiwit COMMD1 missen.

Hij concludeert onder andere dat deze dieren grote overeenkomsten vertonen met mensen die lijden aan de ziekte van Wilson, hierbij scheidt het lichaam te weinig koper af. De patiënt raakt langzaam vergiftigd; zonder behandeling is de ziekte dodelijk.

Faviers populatie honden blijkt zeer geschikt te zijn voor het beoordelen van nieuwe therapeutische strategieën voor de behandeling van koperstapeling bij mensen met de ziekte van Wilson.

Met dit model slaat de promovendus een brug tussen onderzoeken uitgevoerd bij kleine diermodellen zoals ratten en muizen en de uiteindelijke verantwoorde toepassing van deze onderzoeksgegevens bij de mens.

Promotiegegevens
Promovendus: Robert Favier
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: Canine hepatitis and the pathomechanisms of copper-induced hepatitis in COMMD1 deficient dogs
Promotor 1: Prof.dr. J. Rothuizen
Copromotor 1: Dr. L.C. Penning
Copromotor 2: Dr. B. Spee
Datum en tijd: 15/2/2011, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie