Onderzoek naar inzetbaarheid en kwaliteit van CGO gediplomeerden in de Zorg

Sinds 2004 lopen in het mbo onderwijs experimenten met competentiegericht onderwijs (CGO). Dit betekent dat in de zorgsector de eerste groepen CGO gediplomeerden aan het werk zijn gegaan. TNO heeft samen met Calibris, GGZ Nederland, NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en A+O VVT, onderzocht welke ‘effecten’ CGO heeft op de inzetbaarheid van beginnende beroepsbeoefenaren en op de kwaliteit van de zorg die deze beginnende beroepsbeoefenaren leveren. Het onderzoek laat een positieve indruk achter van CGO en haar effecten op de inzetbaarheid en kwaliteit van beginnende beroepsbeoefenaren.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat CGO anno 2009 niet tot een aantoonbare versterking van de inzetbaarheid en kwaliteit van beginnende beroepsbeoefenaren heeft geleid. Dit onderzoek laat wel een ‘positieve indruk’ achter van CGO en haar effecten op de inzetbaarheid en kwaliteit van beginnende beroepsbeoefenaren. Leidinggevenden geven een overwegend positief beeld en CGO opgeleide beginnende beroepsbeoefenaren scoren een fractie hoger dan beginnende beroepsbeoefenaren die eindtermengericht (ETG) zijn opgeleid.

Verdere conclusies:

– Beginnende beroepsbeoefenaren CGO laten volgens hun leidinggevenden ‘meestal’ het gewenste gedrag zien, ETG opgeleide beginnende beroepsbeoefenaren ook;
– Leidinggevenden zijn tevreden tot zeer tevreden over de door CGO opgeleide beginnende beroepsbeoefenaren geleverde kwaliteit, leidinggevenden van ETG opgeleide beginnende beroepsbeoefenaren ook;
– Op ‘klantgerichtheid’ scoren CGO opgeleide beginnende beroepsbeoefenaren significant beter;
– Beginnende verpleegkundigen in ziekenhuizen scoren statistisch relevant beter op inzetbaarheid dan beginnende verpleegkundigen in GGZ instellingen;
– Helpenden Zorg en Welzijn die CGO zijn opgeleid scoren statistisch relevant minder op inzetbaarheid dan verzorgenden IG en verpleegkundigen. Hun leidinggevenden krijgen bovendien minder vaak complimenten en vaker klachten over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Monitoring op inzetbaarheid
De conclusies van het onderzoek zijn op initiatief van Calibris op 2 juni in Slot Zeist besproken met de betrokken werkgevers in de Zorg (ActiZ, GGZ-Nederland, NVZ), de werknemerspartijen (CNV, Nu’91) en MBO Raad. Het thema ‘inzetbaarheid’ is het snijpunt waarop deze partijen willen sturen in de verbetering van de aansluiting van onderwijs op werk. De verwachting is dat de implementatie van CGO een positief effect zal hebben op de inzetbaarheid.

Calibris zal het voortouw nemen om de inzetbaarheid van mbo-opgeleiden te monitoren. Het streven is om in het najaar de eerste monitor uit te zetten onder leidinggevenden in de Zorg.

Tenslotte behoeft het achterblijven van de inzetbaarheid van Helpenden Zorg en Welzijn (niveau 2) op Verzorgende-IG en mbo-verpleegkundige, nadere analyse.

Plaats een reactie