Onderzoek naar invloed overheid op houding burger naar migranten

Lokale overheden spelen een steeds belangrijker rol bij de integratie van immigranten. Maar kunnen zij ook de houding van burgers ten aanzien hiervan beïnvloeden? Om hierin meer inzicht te krijgen start binnenkort het internationale onderzoek Attitudes towards Migrants, Communication and Local Leadership (AMICALL).

Prof.dr. Han Entzinger, hoogleraar Integratie- en Migratiestudies en dr. Peter Scholten, universitair docent beleid en politiek leiden het onderzoek vanuit de EUR. Onderzoeker is drs. Stijn Verbeek. Het Europees Integratiefonds trekt € 431.000 uit voor het project.

In het onderzoek wordt onder meer nagegaan hoe politici en bestuurders zelf aankijken tegen het communiceren over integratie. Is er sprake van een strategisch communicatiebeleid of proberen overheden vooral indirect de houding van burgers te beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van huisvestings- of onderwijsbeleid?

Daarnaast wordt onderzocht wie de communicatiestrategieën vooral hebben ontworpen: burgemeesters en andere bestuurders of betrokkenen op uitvoerend niveau. Ook gaan de internationale onderzoekers na in hoeverre andere organisaties betrokken zijn bij het communicatiebeleid, zoals de politie, bedrijven en organisaties van immigranten.

Lokale overheden wisselen tijdens het project ervaringen uit in workshops en rondetafelgesprekken in binnen- en buitenland. De praktische toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten moet worden versterkt door vanaf het begin beleidsmakers, beleidsuitvoerders en diverse andere belanghebbenden bij het onderzoek te betrekken. Oxford University is penvoerder van het onderzoeksproject. Ook universiteiten uit Duitsland, Hongarije, Spanje en Italië zijn betrokken.

Plaats een reactie