Onderzoek naar inspraak en invloed klanten op langdurige zorg

Hoeveel invloed en inspraak hebben klanten feitelijk op hun zorg binnen de AWBZ? Hebben ze het gevoel dat ze zelf zeggenschap hebben over de invulling van hun zorg? Deze vragen staan centraal in het onderzoek ‘Zeggenschap in Zorg’, dat de Hogeschool Windesheim Flevoland momenteel uitvoert in opdracht van de Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren.

Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven worden in belangrijke mate bepaald door de mate van inspraak en invloed (zeggenschap) die de klant heeft bij de invulling van zijn zorg. Hoe meer zeggenschap, hoe meer tevreden hij is met de kwaliteit van zorg en hoe hoger de ervaren kwaliteit van leven is. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zeggenschap, vroegen de Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim hiernaar onderzoek te doen.

Zorgplan
Uit een eerste kwalitatief onderzoek, afgelopen voorjaar, bleek onder meer dat de informatievoorziening over zeggenschap vaak onduidelijk is: het is voor de klant niet helder wat hij nu concreet van de aanbieder kan verwachten, en wanneer. Dit maakt werkelijke inspraak en invloed lastig. Daarnaast kwam naar voren dat bij het opstellen van het zorgplan niet altijd expliciet naar de wensen van de klant wordt gevraagd over het hoe, wat, waar, wanneer en door wie. Dat is jammer, want hiermee kan de klant juist invloed uitoefenen. Positief is dat de klanten voelen dat zij op de eerste plaats komen. Ze hebben echter wel wensen ten aanzien van voldoende en kundig personeel.

Vervolgonderzoek
Het kwalitatief onderzoek krijgt momenteel een vervolg in een kwantitatief onderzoek, onder 1150 klanten, de leden van 15 cliëntenraden en medewerkers van 10 zorgaanbieders. De resultaten worden verwacht in maart 2012. ‘We gaan de uitkomsten vervolgens meenemen bij het maken van afspraken met zorgaanbieders en klantenorganisaties’, aldus Hans van Noorden, directeur van de Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren. ‘Zo kunnen we de inspraak en invloed van onze klanten nog verder verbeteren’.

De klantenorganisaties Zorgbelang, LOC en Huis voor de Zorg zijn betrokken bij het onderzoek. De uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden op www.uvitzorgkantoren.nl

Plaats een reactie