Onderzoek naar innovatieve concepten voor wellnesscentra

Maandag 21 maart 2011 was de kick-off van een groot, tweejarig internationaal project over preventieve Wellness. Het Lectoraat Leisure Management van Hogeschool Inholland voert het project uit, samen met 15 projectpartners uit binnen- en buitenland. Stichting Innovatie Alliantie stelt hiervoor RAAK-subsidie ter beschikking. Naast het lectoraat zijn ook de onderwijsdomeinen Management, Toerisme en Vrijetijdsmanagement, Gezondheid, Sport & Welzijn en de minor ‘Amsterdams Ondernemen’ van Inholland betrokken.

Onderzoek
Het lectoraat, dat bestaat uit onderzoekers, docenten en studenten, onderzoekt de komende twee jaar in hoeverre kennis, ervaringen en preventieve wellnessconcepten uit wellnessgidslanden (Duitsland & Oostenrijk) op innovatieve wijze kunnen worden toegepast in Nederlandse wellnesscentra. Hiervoor worden op drie terreinen onderzoek gedaan en concepten ontwikkeld: leefstijlcoaching, watertherapie en healthy-ageing. Daarnaast is het project een katalysator voor kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen, mkb-ers in de wellnessbranche in binnen-en buitenland.

Preventieve Wellness
Wellness kan worden beschouwd als een wereldwijde, brede maatschappelijke verandering die staat voor het gegeven dat steeds meer mensen zelfverantwoordelijkheid nemen ten aanzien van hun gezondheid en welbevinden. Er is een verschuiving gaande van curatieve naar preventieve zorg. Deze trend is zichtbaar in het vrijetijdsaanbod. Onder preventieve wellness worden leefstijlprogramma’s- gericht op het gezond blijven- verstaan. In Nederland worden nog niet of nauwelijks leefstijlconcepten in wellnesscentra aangeboden. De Nederlandse consument lijkt hier echter wel behoefte aan te hebben. Bovendien wordt dit ook gestimuleerd vanuit de overheid en zorgverzekeraars. Mkb-ondernemers uit de wellnessbranche signaleren deze veranderende vraag van Nederlandse consumenten en willen hierop inspelen door innovatieve preventieve wellnessconcepten te ontwikkelen.

Kick-off
Op 21 maart 2011 is het project van start gegaan met een kick-offmeeting voor en door (internationale)gasten. Lector Angelique Lombarts geeft om 10.00 uur op de hogeschool, locatie Wildenborch 6 te Diemen, het officiële startsein.

Projectpartners
Wellnessbranche – Dutch Spa & Wellness Association, Thermen en Beauty Group Nederland (Sauna van Egmond (Haarlem), Centre du Lac (Pijnacker),Thermen en Beauty Anholts en Houten Sauna), SpaZuiver (Amsterdam), Hidden Profits, Living Well en Total Wellness, Excercise Connexion Europe, Achmea Health Centers en Pré Health,Wellness Stars en Healing Hotels of the World, Onderwijs – Eastern University of Finland (EUF) en Hogeschool Inholland.

Plaats een reactie