Onderzoek naar Illegale handel in rundersperma

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA-IOD) doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar illegale handel in rundersperma. Hiervoor zijn op 8 november 2011 meerdere bedrijfslocaties en woonhuizen doorzocht in de provincies Noord-Holland, Friesland, Gelderland en Zuid-Holland. Het vermoeden is dat illegaal gewonnen rundersperma door een veehouder is verkocht aan andere rundveebedrijven.

Bij de doorzoekingen is rundersperma, apparatuur om sperma mee te winnen en de bedrijfsadministatie in beslag genomen. De handel in sperma is in Europa aan strenge regels gebonden om verspreiding van dierziekten te voorkomen.

Spermawinstations moeten een erkenning hebben van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie hebben. In zowel de Nederlandse als internationale handel is het een vereiste dat het sperma altijd herkenbaar en traceerbaar is naar het erkend spermawincentra waar het sperma is gewonnen. Naast verspreiding van mogelijke dierziekten zijn de regels er ook voor bedoeld om de genetische vooruitgang van de veestapel te kunnen onderzoeken en de kwaliteit van de veestapel te bewaken.