Onderzoek naar hernia: goed voor honden, mensen en proefdieren

Lage rugpijn veroorzaakt door tussenwervelschijfdegeneratie (rughernia) komt vaak voor, bij zowel mensen als honden. Niklas Bergknut beschrijft en vergelijkt in zijn proefschrift de aandoening in beide gevallen. Onderzoek naar rughernia’s kan leiden tot vernieuwende inzichten en behandelingen èn een vermindering van het gebruik van proefdieren, zoals Bergknut aantoont.

De promovendus ontdekte dat de vormen van tussenwervelschijfdegeneratie bij kortbenige (zoals teckels) en langbenige (zoals de Duitse herder) hondenrassen in veel meer opzichten op elkaar lijken dan voorheen werd aangenomen. Ook zijn er veel overeenkomsten tussen honden en mensen met een rughernia. Zowel kort- als langbenige honden met een rughernia kunnen daarom dienen als model voor onderzoek bij de mens. Ze blijken hiervoor zelfs beter geschikt te zijn dan laboratoriumdieren. De ‘spontane’ hernia bij de onderzochte honden benadert de situatie bij mensen namelijk beter dan de ‘opgewekte’ variant bij proefdieren.

Als voorbeeld van een nieuwe behandelwijze, onderzocht Niklas Bergknut het gebruik van een kunstmatige kern van de tussenwervelschijf (de nucleus pulposus) ter vervanging van de zieke, aangetaste kern. Deze prothese bestaat uit een soort hydrogel, te vergelijken met het materiaal waarvan contactlenzen worden gemaakt. De prothese wordt in droge vorm ingebracht en zwelt in de tussenwervelschijf op door wateropname. Daardoor krijgt de tussenwervelschijf zijn normale stevigheid terug.

In de hondenrug bleek de prothese goed te functioneren en duidelijk zichtbaar te zijn op röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans. De prothese leidt ook nog eens tot een verminderd proefdiergebruik. Immers, het onderzoek van Bergknut wijst uit dat honden met een ‘spontane’ hernia een waardevolle rol kunnen spelen als diermodel bij toekomstig onderzoek van tussenwervelschijfdegeneratie bij zowel andere honden als bij mensen.

Promotiegegevens
Promovendus: Per Niklas Bergknut
Proefschrift: Intervertebral Disc Degeneration in Dogs
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Promotor 1: Prof.dr. H.A.W. Hazewinkel
Promotor 2: Prof.dr. A.S. Lagestedt
Copromotor 1: Dr. B. Meij
Copromotor 2: Dr. R. Hagman
Copromotor 3: Dr. L. Penning
Datum en tijd: 18/1/2011 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie