Onderzoek naar genetische oorzaak van acne

Vanaf februari 2014 start prof. dr. Maurice van Steensel van Maastricht UMC+ een onderzoeksgroep in Singapore die moet gaan uitzoeken wat de oorzaak is van het ontstaan van de huidaandoening acne. Met de aanstelling is een subsidie van ongeveer één miljoen euro van de Singaporese overheid gemoeid.

Het onderzoek van de hoogleraar genodermatologie moet uiteindelijk leiden tot een langdurige samenwerking tussen Maastricht UMC+ en het Singaporese Institute of Medical Biology op het gebied van onderzoek naar huidaandoeningen.

Acne is één van de meest voorkomende huidaandoeningen en kan zich op verschillende manieren uiten, zoals bijvoorbeeld in het krijgen van jeugdpuistjes. Vaak gaat acne vanzelf over, maar bij een matige of ernstige vorm kunnen ook littekens ontstaan. Aangezien deze levenslang zichtbaar blijven, en vaak op zichtbare plaatsen, kan de patiënt er veel hinder van ondervinden in de sociale omgang. Oorzaken van het ontstaan van matige tot ernstige acne zijn eigenlijk niet bekend, maar Van Steensel heeft aanwijzingen dat deze weleens in de genen zouden kunnen liggen.

Gendefect
Van Steensel richt zich bij Maastricht UMC+ veelal op onderzoek naar zeldzame ziektes: “en bij een aantal daarvan ontstaat ook ernstige acne,” licht de genodermatoloog toe. “Deze ziektes hebben één gemeenschappelijke factor en dat is dat ze genetisch defecten hebben binnen eenzelfde biologisch proces. Dat specifieke proces houdt dus mogelijk verband met het ontstaan van acne. Of dat daadwerkelijk zo is gaan we onder andere testen in diermodellen.” Als aangetoond wordt dat het proces inderdaad een rol speelt in het ontstaan van acne opent dat deuren voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daarmee zou het ontstaan van lelijke en soms zelfs verminkende littekens mogelijk bestreden kunnen worden.

Samenwerking
Speciaal voor het onderzoek is Van Steensel aangesteld als bezoekend hoogleraar aan het Institute of Medical Biology in Singapore, waar hij vanaf februari zes maanden zal verblijven. In de daarop volgende jaren behoudt hij een aanstelling van drie maanden per jaar. Van Steensel: “Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de aanwezige hightech faciliteiten voor het acneonderzoek. Daarnaast creëert dat mogelijkheden voor een langdurige samenwerking met een internationaal gerenommeerde speler op het gebied van onderzoek naar huidaandoeningen. De één miljoen euro subsidie van de Singaporese overheidsinstantie A*Star is in daar in ieder geval een mooi begin van.”

Plaats een reactie