Onderzoek naar geluk

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam start een nieuw multidisciplinair kennis- en expertisecentrum voor geluksonderzoek, met een focus op geluk en economie. Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) wil koploper worden op het gebied van geluksonderzoek. De aftrap van EHERO vindt plaats tijdens het symposium ‘Doorbraken in het geluksdenken: kosten, baten en impactmeting’ op vrijdag 22 juni 2012 in het Erasmus Expo & Congrescentrum.

Initiatiefnemers van EHERO zijn Erasmus School of Economics (ESE), instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en Faculteit Wijsbegeerte (FW). Met het uitvoeren van multidisciplinair onderzoek willen zijn expertisecentrum EHERO tot het leidende instituut maken op het gebied van geluksonderzoek, nationaal en internationaal. Het initiatief is ontstaan vanuit de toenemende belangstelling voor geluk in zowel de samenleving, als bij de overheid en verschillende wetenschapsgebieden.

EHERO combineert geluksonderzoek en fundamenteel economisch onderzoek. Resultaten kunnen worden gebruikt voor het maken van beter geïnformeerde keuzes, zowel op individueel niveau als op beleidsniveau bij overheid en bedrijfsleven. Door de interdisciplinaire benadering wil het expertisecentrum een bijdrage leveren aan vraagstukken die samenhangen met het thema ‘Happiness’, gerelateerd aan de wens te komen tot het vergroten van het ‘bruto nationaal geluk’. EHERO wil deze kennis (via onderwijs en valorisatie) ook verspreiden.

EHERO zal zowel academische als vakpublicaties uitbrengen over geluk. Daarnaast organiseert EHERO symposia en workshops en worden onderwijsmodules ontwikkeld en dataverzamelingen aangelegd. Een belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van nieuwe methodologie voor de effectieve analyse van data. Het nieuwe expertisecentrum maakt gebruik van het wereldwijd vermaarde World Database of Happiness dat prof.dr. Ruut Veenhoven aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) sinds 1984 heeft opgebouwd.

Symposium
Tijdens het symposium Doorbraken in het geluksdenken: kosten, baten en impactmeting op vrijdag 22 juni wordt onderzoek over geluk gepresenteerd onder leiding van Frans van der Meché (EUR Holding) met optredens van gerenommeerde sprekers uit diverse wetenschapsgebieden zoals Kirsten Rohde (ESE), Werner Brouwer (iBMG), Ruut Veenhoven (FSW), Ingrid Robeyns (FW) en Philip Hans Franses (ESE). Daarnaast zijn er drie gastsprekers: Paul Schnabel (directeur Sociaal Cultureel Planbureau), Paul van Geest (Universiteit van Tilburg) en Bernard van Praag (Universiteit van Amsterdam).

Plaats een reactie