Onderzoek naar efficiëntere zorg voor dementie in Europa

Het Europese ACTIFCare project ontvangt bijna 2,5 miljoen euro subsidie voor grootschalig onderzoek naar zorgverbetering voor patiënten met matige tot ernstige dementie. Door zorgvraag en –aanbod efficiënter op elkaar af te stemmen verbetert de individuele zorgkwaliteit, kunnen innovaties beter worden ingezet en kunnen zorgkosten worden beperkt.

De prestigieuze subsidie wordt verstrekt door het Europese Joint Programme for Neurodegenerative Disease Research. Vanuit het Alzheimer Centrum van het Maastricht UMC+ coördineren dr. Marjolein de Vugt en hoogleraar neuropsychiatrie prof. dr. Frans Verhey het project waarin acht Europese landen zijn verenigd.

Dementie is een groeiend probleem in de westerse wereld. In Nederland lijden ongeveer 250.000 mensen aan dementie, in heel Europa maar liefst 9,9 miljoen. De kosten voor de medische en sociale zorg voor al deze patiënten worden geschat op ruim 102 miljard euro per jaar. Veel van het huidige onderzoek is daarom gericht op een vroege diagnose van de aandoening om patiënten zodoende tijdig de juiste zorg aan te bieden. In de praktijk blijkt dit echter nog niet zo eenvoudig te liggen.

Problematiek
“Het probleem is namelijk dat mensen vaak niet de behandeling krijgen, of willen, die ze zo dringend nodig hebben”, legt Verhey uit. “Met name in de middenfase van dementie wijzen patiënten, of hun naasten, de diverse behandelmogelijkheden om uiteenlopende redenen af. Het is onduidelijk welke afwegingen daarbij worden gemaakt”.

De toegekende subsidie zal daarom worden ingezet om deze problematische balans tussen aanbod en behoeftes van de patiënt in acht Europese landen (te weten: Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Ierland, Portugal en Italië) duidelijk in kaart te brengen en vervolgens te optimaliseren. Verhey: “Een betere aansluiting tussen aanbod en behoeftes levert winst op in termen van zorgkosten en kwaliteit van leven. Het komt nog veel te vaak voor dat patiënten en mantelzorgers thuis onnodig veel lijden om dat simpelweg de beschikbare zorg niet geleverd wordt”.

Zorgoptimalisatie
Het onderzoek binnen ACTIFCare (ACces to Timely Formal Care) zal drieledig zijn. Allereerst wordt onderzocht wat de beweegredenen van patiënten en hun mantelzorg zijn om wel of geen gebruik te maken van beschikbare behandelingen. Ten tweede wordt op het beleidsniveau het huidige behandelaanbod onder de loep genomen en gekeken naar innovaties die de zorg ten goede kunnen komen. Daarnaast worden de economische gevolgen bestudeerd, ofwel hoe kunnen zorgkosten worden beperkt door het aanbod beter op de wensen van de patiënt af te stemmen? Deze onderzoeken zullen gelijktijdig in de acht Europese landen plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is om de zorg voor Europeanen met dementie in zijn geheel te optimaliseren.

Deltaplan
In Nederland is tevens het Deltaplan Dementie opgezet, waarvoor de regering onlangs 32,5 miljoen euro vrijmaakte voor de komende drie jaar in de strijd tegen dementie. ACTIFCare is het eerste project dat subsidie ontvangt uit het Deltaplan Dementie.

1 gedachte over “Onderzoek naar efficiëntere zorg voor dementie in Europa”

Plaats een reactie