Onderzoek naar de lichamelijke gevolgen van depressie

Gaat een depressieve stoornis gepaard met een versnelde veroudering van het lichaam? En zo ja, kunnen bewegen en antidepressiva deze veroudering tegengaan? Prof.dr. Brenda Penninx ontving eind 2010 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vici-subsidie van anderhalf miljoen euro om dit te onderzoeken.

In 2006 vond een kleinschalig onderzoek plaats waaraan veertig ernstig depressieve mensen en veertig gezonde mensen deelnamen. De onderzoekers vonden bij de depressieve mensen een kortere lengte van telomeren (zie kader); deze lengte kwam overeen met een tien jaar oudere biologische leeftijd dan hun werkelijke leeftijd. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie VUmc-GGZ inGeest, gaat deze eerdere bevinding nu grootschalig onderzoeken. ‘Mijn hypothese is dat depressie gepaard gaat met stress en daarmee een verhoogde activering van een aantal ‘stress-systemen’. Deze activering heeft een versnelde biologische veroudering tot gevolg; het lichaam wordt door depressie dus sneller ouder.’

Lees verder: Onderzoek naar de lichamelijke gevolgen van depressie

Plaats een reactie