Onderzoek naar cultuur van complotdenkers

Een onderzoeksproject van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over complotdenken in Nederland is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gehonoreerd met een subsidie van 208.000 euro. Het geld is toegekend aan de cultuursociologen dr. Peter Achterberg, dr. Stef Aupers en prof.dr. Dick Houtman voor een vierjarig onderzoek naar dit fenomeen.

Project van sociologen Erasmus Universiteit Rotterdam

Complottheorieën over bijvoorbeeld verborgen allianties tussen moslims, de staat, politieke partijen, multinationals en wetenschappelijke onderzoeksinstituten zijn inmiddels gemeengoed geworden in de westerse wereld. Ook in Nederland zijn ze steeds populairder geworden.

De Rotterdamse sociologen bestuderen door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek welke discoursen, thema’s en theorieën centraal staan in het complotdenken. Ook onderzoeken ze waarom mensen zich inlaten met complottheorieën. Daarnaast bestuderen de sociologen de vraag of affiniteit met complotten te verklaren is vanuit sociologische theorieën over cultureel onbehagen in moderne samenlevingen. Het onderzoeksproject ‘Conspiracy Culture in the Netherlands: Modernity and Its Cultural Discontents’ heeft een looptijd van vier jaar.

CROCUS
Achterberg, Aupers en Houtman wonnen de financiering voor hun onderzoeksproject in een open competitie bij NWO, gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW). De drie wetenschappers maken deel uit van Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit instituut onderzoekt culturele veranderingen in hedendaagse westerse samenlevingen.

Plaats een reactie