Onderzoek naar bioartificiële cornea kan blinden hun gezichtsvermogen teruggeven

Aeon Astron Europe BV (AAE) heeft met de Afdeling Oogheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een overeenkomst gesloten om gezamenlijk een bioartificiële cornea te ontwikkelen voor het herstel van het gezichtsvermogen bij corneale blindheid.

In Taiwan hebben Julio Lin en zijn team een nieuwe drager van collageen ontwikkeld als alternatief voor corneatransplantaten. De drager is afkomstig uit visschubben en dit materiaal vertoont alle eigenschappen die noodzakelijk zijn voor een goede bioartificiële cornea. Dankzij de innovatiesubsidie die AgenschapNL aan AAE heeft toegekend, kan AAE een nauw samenwerkingsverband aangaan met het LUMC om onder leiding van dr. Martine J. Jager, arts (de vroegere ARVO-voorzitter) en prof. dr. G.P.M. Luyten, hoofd van de afdeling Oogheelkunde van het LUMC, de specificatie van de bioartificiële cornea te voltooien.

Volgens de WHO lijden wereldwijd miljoenen mensen aan corneale blindheid. Hoewel corneatransplantatie een hoog slagingspercentage kent, blijft het tekort aan donormateriaal een groot probleem. In de ontwikkelde landen bedraagt de wachttijd voor een cornea normaal gesproken 3 tot 4 maanden en gaat de ingreep met hoge kosten gepaard. In deze landen kunnen jaarlijks slechts 100.000 corneatransplantaties worden uitgevoerd, hetgeen vooral te wijten is aan een tekort aan donorweefsel en de kostbare klinische behandeling. In minder ontwikkelde landen zijn dikwijls helemaal geen corneatransplantaten beschikbaar. Al ruim 100 jaar proberen wetenschappers een geschikte artificiële cornea te ontwikkelen, tot nu toe echter zonder succes. De ontwikkeling van deze nieuwe biologisch afbreekbare artificiële cornea is een veelbelovend alternatief als weefselvervanging voor cornearegeneratie.

Dit wetenschappelijke onderzoek is erop gericht om een dragermateriaal voor een artificiële cornea te vervaardigen dat beschikt over fysische eigenschappen (mechanische sterkte en een structuur met micropatroon) die overeenkomen met die van de natuurlijke cornea, dat tegelijkertijd biocompatibel en biologisch afbreekbaar is en slechts minimale ontsteking induceert.

AAE zal de beschikbare technologie en kennis over deze biologisch afbreekbare bioartificiële cornea met het LUMC delen. Volgens algemeen directeur Michael Lai heeft AAE al eerder samengewerkt met vooraanstaande oogheelkundigen over de gehele wereld en is deze bioartificiële cornea het tweede oogheelkundige product waaraan AAE werkt.

Het LUMC-team beoordeelt de werkzaamheid in diermodellen voor cornearegeneratie en onderzoekt de biocompatibiliteit met levende corneacellen. Dit project is opgezet om de bioartificiële cornea door middel van aanvullend onderzoek, zowel in vitro als in vivo, verder te specificeren. De volgende stap bij de afronding van dit project is het opstarten van een pilotonderzoek met mensen. Hoewel dit slechts een tweejarig project betreft met een totale input van 1,5 miljoen euro, kijken Aeon Astron Europe BV en het LUMC uit naar een continu en vruchtbaar samenwerkingsverband om zo blinden hun gezichtsvermogen te kunnen teruggeven.

Achtergrondinformatie
Aeon Astron Europe BV (AAE), gevestigd in het Bioscience Park Leiden, werkt aan de ontwikkeling van een bioartificiële cornea met gebruikmaking van een octrooi dat in licentie is verkregen van het Taiwanese zusterbedrijf Body Organ Biomedical Corporation (BOBC). AAE is gespecialiseerd in oogheelkunde en heeft de nieuwe ologen(R) collageenmatrix ontwikkeld voor het herstel van oogweefsel. Ologen(R) is een implantaat dat de wondgenezing reguleert. Het poreuze dragermateriaal helpt littekenvorming te voorkomen bij een chirurgische ingreep in geval van glaucoom, strabismus, enz.

Plaats een reactie