Onderzoek naar beste behandeling Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Internist-infectiologen van het Radboud Q-koorts Expertisecentrum doen onderzoek naar de beste behandeling voor mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Bij zo’n 180 patiënten wordt onderzocht welke effecten cognitieve gedragstherapie, antibiotica en niet behandelen hebben en welke methode het meest effectief is. Het onderzoek loopt drie jaar.

Sinds 2007 is bij circa 4000 mensen Q-koorts vastgesteld. Bij een zeer groot deel van hen verloopt de ziekte zonder al te veel problemen. Ruim twintig procent van de mensen die acute Q-koorts hebben doorgemaakt, ontwikkelt echter langdurige klachten waaronder vermoeidheid. Als deze vermoeidheid langer dan zes maanden blijft bestaan en er geen andere verklaring voor is, word dit het Q-koortsvermoeidheidssyndroom genoemd. Waarom sommigen dit ontwikkelen en anderen niet, is onbekend. Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom gaat gepaard met hoge ziektelast, veel beperkingen in het dagelijks leven en vaak langdurig werkverzuim.

Cognitieve gedragstherapie
In het UMC St Radboud doen internist-infectiologen onderzoek naar de beste behandeling. Drie groepen patiënten volgen elk vierentwintig weken lang één behandeling. Eén van de groepen krijgt cognitieve gedragstherapie. Deze therapie werpt goede vruchten af bij andere patiënten met chronische vermoeidheid. Er zijn aanwijzingen dat de therapie ook bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom effectief kan zijn.

Langdurig antibiotica vs placebo
De tweede groep patiënten wordt behandeld met antibiotica en de derde groep patiënten krijgt ter vergelijking een placebo toegediend, dus een middel zonder werkzame stoffen. Er is nog weinig bekend over het effect van antibiotica bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. De beperkte studies die gedaan zijn, laten een mogelijk positief effect zien na langdurige behandeling met antibiotica. Deze behandeling wordt in Nederland nog niet toegepast buiten onderzoeksverband.

Radboud Q-koorts Expertisecentrum
De studie wordt uitgevoerd door het Q-koorts Expertiseteam in samenwerking met het Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid, eveneens van het UMC St Radboud. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw. Patiënten die willen deelnemen, kunnen via hun huisarts of specialist doorverwezen worden.

Al ruim twee jaar behandelen infectiologen van het UMC St Radboud mensen met chronische Q-koorts en mensen met langdurige klachten na Q-koorts. Deze kennis en ervaring zijn sinds 2010 gebundeld in het Radboud Q-koorts Expertisecentrum. Naast diagnostiek en behandeling richt het Expertisecentrum zich op wetenschappelijk onderzoek, mede in samenwerking met ziekenhuizen en andere partners.

Plaats een reactie