Onderzoek naar beste behandeling door hulpverleners traumahelicopter

Dr. Patrick Schober van het VU Medisch Centrum heeft een subsidie van € 150.000 ontvangen van de Hersenstichting. Hij gaat onderzoeken hoe de acute zorg kan worden verbeterd voor patiënten met ernstig hersenletsel die kort na het ongeval door het mobiel medisch team van de traumahelicopter worden behandeld.

De vier traumahelicopters die Nederland rijk is, kunnen sinds april 2011 ook ’s nachts worden ingezet. Ondanks dergelijke verbeteringen blijft ernstig traumatisch hersenletsel een belangrijke oorzaak voor blijvende invaliditeit en sterfte in de Nederlandse bevolking jonger dan 45 jaar.

Per jaar worden 500-700 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met ernstig traumatisch hersenletsel, meestal als gevolg van een verkeersongeval of val van grote hoogte. Rond tweederde van hen wordt na het ongeval ter plaatse door het mobiel medisch team van een traumahelicopter behandeld, de rest door ambulancepersoneel. Hoe efficiënter de behandeling direct na het ongeval verloopt, hoe beter de prognose voor herstel. De hulpverleners noemen dit daarom ook wel ‘het gouden uur’ na het ongeval. Want door de juiste behandeling direct na het ongeval kan verdere hersenschade – die naast de schade door het ongeval kan optreden door bijvoorbeeld gebrekkige doorbloeding of zuurstoftekort – zoveel mogelijk voorkomen worden.

Door dit onderzoek wil Schober meer inzicht krijgen in de beste methoden om de patiënten direct na het ongeval te behandelen. De onderzoekers gaan daarom een nieuw registratiesysteem opzetten voor álle patiënten met ernstig hersenletsel die behandeld worden door personeel van de traumahelicopter of ambulance. Ze gaan daarbij vooral in kaart brengen hoe het personeel na een ongeval veel voorkomende problemen zoals die met ademhaling en bloedcirculatie behandelt. Met de aldus verkregen gegevens willen de onderzoekers aanbevelingen doen voor de meest effectieve behandelmethoden, en zo de herstelkansen van nieuwe slachtoffers van een ongeval verbeteren.

Meer informatie over dit onderzoeksproject: www.brain-protect.nl

Plaats een reactie