Onderzoek met nieuw antistollingsmiddel bij trombosebeen of longembolie: meer gemak en minder bloedingen

De antistollings-behandeling van patiënten met trombosebeen of longembolie kan eenvoudiger en veiliger. Dat is vandaag bekend gemaakt op het jaarlijkse medisch wetenschappelijke congres van de American Society of Hematology1 en gepubliceerd in de New England Journal of Medicine2 .

Uit het RE-COVER onderzoek blijkt dat veneuze trombo-embolie (VTE; trombose-been en longembolie) met het nieuwe geneesmiddel dabigatran even effectief kan worden behandeld als met de huidige antistollingsmiddelen (vitamine K antagonisten, VKA’s), maar met dabigatran is geen periodieke controle bij de trombosedienst meer nodig. Bovendien lopen patiënten in vergelijking met de bestaande therapie 37% minder risico op ernstige of klinisch relevante niet ernstige bloedingen bij de behandeling van veneuze trombo-embolie.

VTE en antistolling
In Nederland kregen in 2008 meer dan 50.000 patiënten een antistollingsmiddel bij de behandeling van VTE. Bij deze patiënten was sprake van een diepveneuze trombose (DVT) en/of een longembolie. Bij DVT treedt stolselvorming op in de diepliggende aderen, meestal in de benen of in het bekken. Als een stolstel vrij in de bloedbaan terecht komt, kan het de bloedtoevoer naar de longen blokkeren (longembolie). Dit kan een levensbedreigende situatie opleveren. DVT kan onder meer ontstaan na een operatie, na een ongeluk, tijdens langdurige immobiliteit of tijdens zwangerschap. Antistolling zorgt er bij deze patiënten voor, dat er geen bloedstolsels meer ontstaan, of dat deze gecontroleerd oplossen. In Europa en de Verenigde Staten lijden respectievelijk 1,5 en 3 miljoen mensen aan VTE.

Onderzoek
Het RE-COVER onderzoek omvatte 2.539 patiënten, waarvan 116 in Nederland. De ene helft kreeg de bestaande therapie; de andere helft kreeg het nieuwe middel dabigatran. De medisch directeur dr S. Porkess van Boehringer Ingelheim zegt hierover: “Voor een betere behandeling van verschillende hart- en vaataandoeningen wordt veel verwacht van een reeks innovatieve antistollingsmiddelen die nu in ontwikkeling is. Naar de uitkomsten van ons klinisch wetenschappelijk onderzoek werd dan ook met belangstelling uitgekeken. De vandaag gepresenteerde resultaten zien er robuust uit. Dit rechtvaardigt vermoedelijk de verwachting dat dabigatran als eerste middel van deze nieuwe klasse – na officiële registratie – in de nabije toekomst een aanvulling op het huidige behandelarsenaal zal kunnen zijn. Het blijkt even effectief als de gebruikelijke behandeling, maar is beduidend veiliger en makkelijker in het gebruik. Dat betekent goed nieuws voor artsen en DVT-patiënten.”

Directe trombineremmers
Dabigatran behoort tot een nieuwe klasse van orale directe trombineremmers die de bloedstolling reguleert via een geheel ander mechanisme dan de huidige orale antistollingsmiddelen (vitamine-K antagonisten, VKA’s). Periodieke controles van de stollingswaarden – zoals gebruikelijk bij het instellen op antistolling met VKA’s – zijn bij antistolling met dabigatran overbodig.

Op 30 augustus jl. werd tijdens het Europese cardiologencongres ESC en in de NEJM al een eerder baanbrekend onderzoek met dit nieuwe antistollingsmiddel beschreven. Daaruit bleek dat patiënten met boezemfibrilleren – afhankelijk van de dosering – tot 34% minder kans op een beroerte lopen (CVA, herseninfarct) en tot 21% minder kans op ernstige bloedingen in vergelijking met de gebruikelijke behandeling.

Dabigatran is sinds 18 september 2008 beschikbaar in Nederland en is tot dusverre alleen geregistreerd voor de preventie van veneuze trombose na een totale knie- of heupoperatie.

1 Dabigatran Etexilate Versus Warfarine in the treatment of Venous Thromboembolism. S Schulman (Hamilton, CA); Plenary session ASH, New Orleans 6 December 2009.

2 Schulman S et al. on behalf of the RE-COVER steering committee and RE-COVER investigators. N Eng J Med Published online 6 December 2009

Plaats een reactie