Onderzoek kwaliteit en veiligheid in Nederlandse ziekenhuizen

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit presenteert op woensdag 29 mei 2013 de resultaten van het Europese onderzoeksproject Quaser, over kwaliteitsverbetering en het vergroten van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

Het onderzoek levert belangrijke lessen op voor Nederlandse ziekenhuizen. Zo blijkt dat veel ziekenhuizen er bijvoorbeeld niet in slagen de projectresultaten voor kwaliteitsverbeteringen en risicomanagement vast te houden als de projectgroepen weer zijn opgeheven. Daarnaast werken de verschillende manieren van werken aan kwaliteitsverbetering, top-down sturing in de hand, terwijl dialoog nodig is. Quaser heeft op diverse punten een doorbraak opgeleverd.

Projectificatie
Ziekenhuizen werken met name in projecten aan kwaliteitsverbeteringen en risicomanagement vraagstukken. De vaak multidisciplinair samengestelde projectgroepen helpen om gefocust te werken en in korte tijd resultaten te boeken op de veranderopgaaf. Echter, zodra de projectgroep opgeheven wordt blijkt het lastig om de behaalde resultaten vast te houden. Ziekenhuizen die in staat zijn om kwaliteit te verankeren in de sturing van verantwoordelijk lijnmanagement bereiken meer duurzame verbeteringen.

Fragmentatie
De Nederlandse ziekenhuizen worden geconfronteerd met veel externe partijen die druk op hen uitoefenen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het ministerie van VWS, koepelorganisaties, beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. In veel ziekenhuizen leidt dit tot enorme fragmentatie van het werken aan kwaliteitsverbetering en een enorme bureaucratische last. Ziekenhuizen die prioriteiten bepalen en consistent blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit, laten zien dat externe eisen verbonden kunnen worden aan de interne passie van medewerkers. Het verbinden van de top-down doelstellingen met bottom-up verbeterinitiatieven is cruciaal.

Top-Down
Het werken aan kwaliteit wordt vaak ‘uitbesteed’ aan de stafafdeling. Medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici herkennen zich steeds minder in de doelstellingen van de organisatie. Het blijkt dat er inmiddels enorme investeringen gedaan worden in het verzamelen van gegevens, maar dat de uitkomsten op bijvoorbeeld indicatoren zeer beperkt leiden tot verbeteracties. Ziekenhuizen die in staat zijn om uitkomsten/data te verbinden aan de dagelijkse praktijk van medewerkers zijn meer succesvol in hun kwaliteitsaanpak. Ook blijkt dat er meer ruimte nodig is voor dialoog en debat over de uitkomsten in relatie tot de dagelijkse patiëntenzorg.

Weerbarstige vraagstukken
Ziekenhuizen worstelen met weerbarstige vraagstukken die vragen om een onorthodoxe aanpak. Juist met een vernieuwende onderzoeksaanpak ontstaan doorbraken. Het iBMG gaat de komende jaren samen met tien ziekenhuizen de uitdaging aan om deze weerbarstige vraagstukken op te lossen.

De resultaten het onderzoeksproject Quaser worden woensdag 29 mei 2013 gepresenteerd tijdens het congres op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eind juni verschijnt het gratis e-boek, verkrijgbaar via de website van het iBMG.

Ook komt in de zomer een Engelstalig instrument voor ziekenhuismanagement beschikbaar. Zij kunnen daarmee hun eigen ziekenhuis beoordelen en krijgen suggesties om te verbeteren.

1 gedachte over “Onderzoek kwaliteit en veiligheid in Nederlandse ziekenhuizen”

Plaats een reactie