Onderzoek effect vitamine D en zoutbeperkt dieet bij nierpatiënten

Het UMCG start in samenwerking met vier andere ziekenhuizen in Nederland een onderzoek naar de beschermende werking van vitamine D én zoutbeperking bij nierpatiënten. De verwachting is dat de toevoeging van deze combinatie aan de standaardbehandeling met medicijnen zal leiden tot minder nierschade.

Chronische nierschade
Chronische nierschade wordt gekenmerkt door een versnelde achteruitgang van de nierfunctie, die uiteindelijk dialyse of een niertransplantatie noodzakelijk maakt. Door de behandeling van proteïnurie (eiwitverlies in de urine) kan de achteruitgang in de nierfunctie worden beperkt. De huidige behandeling van proteïnurie bestaat uit medicatie (zogeheten angiotensine converting enzyme (ACE) remmers of angiotensine receptor blokkers (ARB’s)). Uit eerder onderzoek is bekend dat beperking van de zoutinname het beschermende effect van deze medicijnen kan versterken. Desondanks verdwijnt de proteïnurie bij een deel van de patiënten niet volledig, wat gepaard gaat met een ongunstige prognose voor de nierfunctie op lange termijn. Het is daarom van groot belang om nieuwe behandelingen te onderzoeken om te voorkomen dat dialyse of een niertransplantatie nodig zijn.

Doel onderzoek
Uit recent onderzoek is gebleken dat vitamine D door het verlagen van de proteïnurie een nieuwe behandeling voor nierpatiënten zou kunnen zijn. Daarnaast is er vanuit het UMCG veel onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zoutbeperking in combinatie met medicijnen bij nierpatiënten. Het doel van dit onderzoek, dat bovengenoemde interventies combineert, is om te onderzoeken of het zinvol is om vitamine D toe te voegen aan de huidige behandeling (zoutbeperking en ACE remmer / ARB) van nierpatiënten.

Deelnemers
Aan dit onderzoek zullen naar verwachting 50 volwassen patiënten met een chronische nierziekte zonder diabetes meedoen. Deelnemers aan het onderzoek dienen eiwitverlies in de urine (albuminurie, tenminste 300 mg/dag maar minder dan 8 gram/dag) en een stabiele nierfunctie (tenminste 30 ml/min/1.73m2) te hebben.

Opzet onderzoek
Het betreft een multicenter onderzoek dat gaat lopen in ZGT Almelo, het VU Medisch Centrum (Amsterdam), het Medisch Centrum Alkmaar en het UMCG. Het UMCG is coördinator van het onderzoek.

Het UMCG is recent gestart met het opzetten van een landelijk netwerk voor onderzoek bij nierpatiënten. Binnen het HONEST (HOlland Nefrology Study Group) netwerk worden al meerdere gezamenlijke onderzoeksprojecten gedaan. De eerste resultaten van dit onderzoek worden begin 2014 verwacht. Het UMCG hoopt dat dit onderzoek informatie oplevert om in de toekomst nierpatiënten beter te kunnen behandelen.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Nierstichting.

Meer informatie is ook te vinden op: www.vitaminedonderzoek.nl

Plaats een reactie