Groot onderwijsprogramma voor meisjes van start in Pakistan

In de provincie Balochistan in Pakistan, aan de grens met Afghanistan, gaat een omvangrijk onderwijsprogramma van start. Kinderrechtenorganisatie Save the Children zorgt er, met financiële steun van de Nederlandse ambassade in Islamabad, voor dat 73.000 kinderen goed basisonderwijs krijgen; veel van deze kinderen kunnen door dit programma voor het eerst naar school.

In de komende vijf jaar wordt het onderwijs in het gebied verbeterd door training en opleiding van leraren en door het opknappen en inrichten van scholen. Vooral meisjes krijgen via dit programma de mogelijkheid om naar school te gaan.. In Balochistan gaat slechts een kwart van de kinderen naar school. Bovendien verkeren de schoolgebouwen in slechte staat en is er weinig tot geen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

In aanwezigheid van afgevaardigden van de Nederlandse ambassade en het Pakistaanse Ministerie van Onderwijs en van vele kinderen, vond vandaag de feestelijke aftrap plaats.

Met een investering van 8,8 miljoen Euro draagt dit programma in belangrijke mate bij aan het verbeteren en het verstevigen van het onderwijssysteem in het gebied. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale autoriteiten in Balochistan.

In de komende tijd worden schoolgebouwen opgeknapt en ingericht. Er komen extra klaslokalen en de benodigde lesmaterialen. Verder wordt de schooldirectie ondersteund met het management van de scholen. Leerkrachten gaan cursussen volgen om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Basisscholen krijgen meer vrouwelijke leerkrachten zodat meisjes kunnen doorstromen naar de zogenaamde middenschool (klas 6 t/m 8), het voorstadium van de middelbare school.

Dorpsbewoners en ouders worden actief betrokken bij het onderwijs en de activiteiten op school via zogenaamde ‘ouder-leraar’-comités. Daarin bepalen ouders en leerkrachten wat er moet gebeuren om de leeromgeving en het onderwijs voor kinderen te verbeteren en voeren zij die plannen samen uit. Ook sport- en spelactiviteiten maken deel uit van het programma.

Plaats een reactie