Onderwijsexperiment ambieert hogere kwaliteit en minder werkdruk

SlimFit is een innovatief onderwijsexperiment voor primair onderwijs van InnovatieImpuls Onderwijs.

Basisschool de Wereldwijzer in Hoorn is één van de scholen die mee doet aan dit experiment.

Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door ‘units’ van 70 à 90 leerlingen. Bij kleine scholen zijn dat minder kinderen.

De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers).

Dit betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt vanuit de ambitie: kwaliteit van het onderwijs omhoog en minder werkdruk.

Meer informatie
www.innovatieimpulsonderwijs.nl

Plaats een reactie