Onderwijs en zorg & welzijn slaan handen ineen

Onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen in Oost-Nederland gaan intensief samenwerken om te zorgen dat het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk in de toekomst beter zullen aansluiten. Daarnaast slaan zij hun handen ineen om oplossingen te vinden voor de tekorten van beroepskrachten in zorg en welzijn.

Op woensdag 16 maart 2011 wordt bij Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland (WGV) te Deventer door de onderwijsinstellingen op hbo- en mbo-niveau en de sector zorg en welzijn, vertegenwoordigd door de WGV, een convenant ondertekend met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Met dit convenant wordt de basis gelegd voor een effectieve afstemming tussen beroepsonderwijs en zorg & welzijn over het aantal stageplaatsen, de instroom van studenten, de aansluiting van onderwijs en beroepspraktijk en het dreigende tekort aan beroepskrachten.

Onderwerpen die onderdeel uit kunnen gaan maken van de uitvoering van deze samenwerking zijn onder andere:
– het ontwikkelen van een Associate Degree SPH in de Achterhoek
– genereren extra stage plaatsen op niveau 2 zorg en welzijn
– aansluiting beroepsonderwijs op de werkvelden gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg
– extra inspanningen om het dreigende tekort aan beroepskrachten in de ouderenzorg, voor de aanpak waarvan het kabinet extra middelen uittrekt, het hoofd te bieden
– intensiever samenwerken bij de uitvoering van arbeidsmarktonderzoek.

Juist de komende jaren hebben de partijen elkaar hard nodig en is slagkracht en inventiviteit noodzakelijk. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om witte vlekken te signaleren en aanvullende initiatieven tot ontwikkeling te brengen, zonder dat de voortgang op andere thema’s wordt belemmerd.

Plaats een reactie