Ondervoeding is een groot en onderschat probleem

Stichting eerstelijns ondervoedings instituut (Stichting EOI) organiseert op woensdag 11 december 2013 voor de tweede maal de “Dag van de Ondervoeding”.

Dag van ondervoeding

Ziektegerelateerde ondervoeding is een onderschat probleem en komt ook in Nederland voor.

Uit cijfers van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) blijkt dat in Nederland één op de vijf patiënten ondervoed is. Zelfs één op de vier patiënten heeft een risico op ondervoeding. Dit geeft aan dat ondervoeding ook in Nederland een probleem is.

Op deze dag organiseren zorgprofessionals verschillende activiteiten in het land om ondervoeding op de kaart te zetten. Bewustwording van het bestaan en de impact van ziektegerelateerde ondervoeding is niet alleen van belang voor diëtisten, maar ook voor alle overige zorgprofessionals, de overheid, verzekeraars, voedingsmiddelenindustrie en niet op de laatste plaats voor de patiënten zelf.

Speciaal voor deze dag heeft Stichting EOI een website ontwikkeld voor zorgprofessionals en consumenten: www.dagvandeondervoeding.nl. Op deze website kunt u meer informatie vinden over ziektegerelateerde ondervoeding en de Dag van Ondervoeding.

Plaats een reactie