Ondervoeding is een onderschat probleem

Op woensdag 10 december 2014 vindt voor de derde maal de Dag van de Ondervoeding plaats, georganiseerd door Stichting eerstelijns ondervoedings instituut (Stichting EOI). Tijdens deze dag is er extra bewustwording en aandacht voor ondervoeding, omdat dit een onderschat probleem is.

Ziektegerelateerd
In Nederland is ondervoeding meestal ziektegerelateerd. Ondervoeding komt in alle sectoren van de gezondheidszorg voor. Ouderen zijn een voorbeeld van een kwetsbare groep; 35% van de ouderen die thuiszorg ontvangen, is ondervoed. Per jaar leidt ondervoeding in Nederland tot circa 400 doden. Naar schatting zijn de totale maatschappelijke kosten van ondervoeding 1,8 miljard euro per jaar.

Bewustwording
Bewustwording van het bestaan en de impact van ziektegerelateerde ondervoeding is niet alleen van belang voor diëtisten maar ook voor alle overige zorgprofessionals, zoals de overheid, verzekeraars en de voedingsmiddelenindustrie. Uiteraard is er ook aandacht voor patiënten zelf. Stichting EOI heeft voor de Dag van de Ondervoeding informatiemateriaal dat zorgverleners, zoals artsen en diëtisten, kunnen gebruiken om ziektegerelateerde ondervoeding op de kaart te zetten.

Ondervoedingskrant
De noodzaak tot behandelen van ondervoeding moet niet worden onderschat. Om de boodschap kracht bij te zetten wordt de Ondervoedingskrant uitgebracht in samenwerking met de Stuurgroep Ondervoeding. Hierin vindt u informatie, feiten en cijfers over ondervoeding. Tijdens de Dag van de Ondervoeding maken we ons extra sterk voor de best mogelijke zorg voor de patiënt rondom de screening en behandeling van ondervoeding!

Meer informatie over de Dag van de Ondervoeding en de Ondervoedingskrant (vanaf 10-12-14 te downloaden) vindt u op: www.dagvandeondervoeding.nl.

Plaats een reactie