Ondertekening Talent naar de Top logisch

0
863

Donderdag 26 mei 2011 heeft Hans Rijnierse, Directievoorzitter van Sodexo Nederland, in aanwezigheid van premier Mark Rutte het Charter Talent naar de Top ondertekend. Met deze ondertekening op het Binnenhof stimuleert de organisatie nog meer vrouwelijke doorstroom naar de top. En dat past binnen het internationale ‘Diversity & Inclusion’ beleid.

Bij Sodexo telt iedereen mee ongeacht geslacht, cultuur, leeftijd, seksuele oriëntatie, lichamelijke – of geestelijke beperking. De organisatie stelt zich onder andere tot wereldwijd doel dat in 2015 25% van haar topmanagement uit vrouwen zal bestaan.

Hans Rijnierse, Directievoorzitter Sodexo Nederland: “Diversiteit is geen keuze meer maar een nieuwe realiteit. De samenstelling van de arbeidsmarkt en de toenemende diversiteit van onze cliënten maakt dat Diversiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van ons talentmanagement. Talent werven en het beste uit mensen halen, door het benutten van hun verschillen én overeenkomsten, zodat we blijvend succesvol zijn door aan te sluiten bij de behoeften van onze cliënten”.

Mirella Bouweriks, Directeur Human Resources Sodexo Nederland: “Diversiteit van onze medewerkers versterkt de groei en vooruitgang van Sodexo. Het helpt nieuwe mensen aantrekken, bestaande collega’s behouden en het helpt ons de verwachtingen van onze cliënten en consumenten beter te begrijpen. Wij willen wereldwijd graag een voorbeeld zijn voor hoe je omgaat met diversiteit en inclusie en daarom focussen we binnen al onze initiatieven op een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, Kansen om je carrière aan te passen aan je leeftijd, levensfase, Mensen aannemen met beperkingen, en een Goede vertegenwoordiging van etnische minderheidsgroepen”.

Sodexo: eerste ondertekenaar in Food & Facilities Management branche
Door de ondertekening van het Charter Talent naar de Top bekrachtigd Sodexo het streven naar een hoger behoud, toe- en doorstroom van vooral vrouwelijk talent in topfuncties. Maar erkenning van talent is natuurlijk breder dan alleen dat van vrouwen. Voor Sodexo gaat het om een evenwichtige organisatiecultuur, waarin iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien. Ongeacht geslacht, achtergrond, cultuur, geaardheid, leeftijd of beperking.

Talent naar de Top is een initiatief van onder andere het bedrijfsleven en diverse Ministeries. Sodexo is trots zich hierbij als eerste uit de Food & Facilities Management branche aan te sluiten.