Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ZorgInnovatieWijzer

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ZonMw werken al geruime tijd met elkaar samen binnen de ZorgInnovatieWijzer (ZIW). Deze samenwerking is onlangs officieel bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

In juni 2009 is de ZIW officieel van start gegaan. De ZIW is een samenwerking tussen het CVZ, NZa en ZonMw. Door deze samenwerking kunnen zorgvernieuwers met een vraag over hun innovatie terecht bij één gezamenlijk informatiepunt.

De ZIW informeert innovatoren over de regelingen en initiatieven van de drie betrokken organisaties en kan eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. Daarnaast signaleert de ZIW knelpunten binnen het zorgsysteem die zorgvernieuwing belemmeren.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Hoewel de drie initiatiefnemers al geruime tijd samenwerken binnen de ZIW is deze samenwerking op 22 december 2010 officieel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden, het jaarplan en de besluitvorming.

Plannen voor 2011
In 2011 willen de ZIW-partijen samen met het ministerie van VWS een volgende stap maken in de aanpak van zorgvernieuwing. De belangrijkste doelen zijn:

– het stroomlijnen van het zorgvernieuwingsproces en de toegang tot reguliere zorg;
– het versnellen van de verspreiding en opschaling van zorgvernieuwingen die leiden tot een verbeterde kwaliteit, arbeidsbesparing en meer doelmatigheid.

Een van de concrete activiteiten is het organiseren van één centraal informatiepunt voor zorgvernieuwing vanuit de overheid.

Plaats een reactie