Ondersteuning voor psychische problemen in de huisartspraktijk

Consulenten geestelijke gezondheid kunnen een welkome aanvulling zijn in de huisartsenpraktijk of het gezondheidscentrum voor patiënten met psychische of psychosociale klachten. Patiënten zijn tevreden en de consulenten verwijzen niet overmatig door naar de tweede lijn. Bij de huisarts ligt de aandacht vaak sterk op de somatiek. Daardoor komen psychische aspecten te weinig over het voetlicht. Onder meer doordat huisartsen hiervoor geen tijd vrij kunnen maken of zich onvoldoende competent achten. Gespecialiseerde praktijkondersteuners of consulenten geestelijke gezondheid kunnen hier wellicht uitkomst bieden. In Gezondheidscentrum Groningen West hebben bij wijze van proef twee consulenten geestelijke gezondheid in een jaar tijd ongeveer 200 patiënten naar hun tevredenheid en die van de huisarts opgevangen en zo nodig naar verdere psychische hulp geleid, zonder dat dit leidde tot overmatige doorverwijzing naar de GGZ. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is uitgevoerd met subsidie van zorgverzekeraar Menzis.

Nieuwe structuur
Het project was een initiatief van zorgverzekeraar Menzis en geestelijke gezondheidszorgaanbieder Lentis. Een consulent geestelijke gezondheid van Lentis werd toegevoegd aan het eerstelijnsteam in Gezondheidscentrum West van Menzis. Patiënten kwamen via triage door de assistente of een huisarts bij de consulent. Doel van het project was een nieuwe structuur en samenwerking te ontwikkelen tussen eerste en tweedelijns GGZ, en inzicht te krijgen in de inhoud, communicatie en logistiek rond psychische en psychosociale problemen. Door de inzet en aansturing van de consulent moet een patiënt sneller op de juiste plaats van behandeling aankomen.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd onder patiënten met psychische en sociale klachten met gegevens uit het huisartsenregistratiesysteem en vragenlijsten.

Plaats een reactie