Ondersteuning leraren passend onderwijs belangrijker dan prestatiebeloning

Groenlinks maakt zich grote zorgen over de snelle invoering van het passend onderwijs. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver stelt voor om het budget beschikbaar voor prestatiebeloning in te zetten om leraren te ondersteunen in het werken met kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

De bezuiniging op passend onderwijs is een politieke keuze van dit kabinet. Tegelijkertijd wordt er wel 250 miljoen geïnvesteerd in prestatiebeloning van leraren. Klaver: “Op dit VVD-speeltje zitten noch docenten, noch ouders te wachten. Waar zij behoefte aan hebben is voldoende begeleiding van de leraar voor de klas om te kunnen omgaan met verschillende leerlingen.”< Minister van Bijsterveldt wil snel en heftig het onderwijsstelsel hervormen en daarmee 300 miljoen euro per jaar bezuinigen. Tienduizenden leraren en onderwijsmedewerkers uit het hele land komen vandaag naar de Amsterdam Arena om te protesteren tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ook GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over deze bezuiniging en steunt de actie. Klaver: “Dit is echt één van de meest kwalijke bezuinigingen van het kabinet. Op de Haagse tekentafel is het probleem weggeredeneerd, maar in de klas zullen door deze bezuiniging de problemen fors toenemen.” Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs blijkt dat minimaal 5000 onderwijsspecialisten hun baan zullen verliezen. Hierdoor verdwijnt veel kennis uit het onderwijs. Deze kennis hebben docenten hard nodig, nu kinderen met een stoornis, zoals autisme of ADHD, vaker naar een reguliere school gaan. Veel leraren hebben extra ondersteuning nodig om die kinderen de aandacht en begeleiding te kunnen geven die ze nodig hebben. Klaver: “De bezuinigingen hebben niet alleen consequenties voor de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Alle andere leerlingen en hun ouders zullen ook merken dat leraren minder tijd en aandacht te verdelen hebben in de klas. Deze bezuiniging raakt het hele onderwijs en, als gevolg daarvan, ons allemaal.”

Plaats een reactie