Onderschatting van hersenschudding kan leiden tot ernstige hersenschade

Per jaar lopen ruim 85.000 Nederlanders traumatisch hersenletsel op als gevolg van een val of harde klap op het hoofd. Ongeveer de helft daarvan is 60-plus. Slechts één op de zes van alle betrokkenen wordt behandeld in het ziekenhuis. Oók de mensen die na een val of klap op hun hoofd geen klachten hebben, lopen tot 24 uur later alsnog het risico een hersenbeschadiging te hebben of zelfs in coma te raken. De Hersenstichting start vandaag een voorlichtingscampagne om mensen te informeren over de risico’s. Iedereen kan een gratis folder ‘Hersenschudding en hersenkneuzing’ aanvragen bij de Hersenstichting.

De meest voorkomende oorzaken van traumatisch hersenletsel zijn een klap of stoot op het hoofd door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een val of geweld. In de meeste gevallen verliezen de betrokkenen na het ongeval even het bewustzijn en hebben ze geen ernstige klachten. Ze gaan naar huis zonder een arts te raadplegen. Bij 60-plussers is het risico extra groot omdat zij meer dan jongeren bloedverdunners slikken. Ook verliezen ze sneller het evenwicht waardoor ze vaker ongelukkig komen te vallen. Bij ongevallen kan een wond of bult ontstaan, maar het kan ook zijn dat er niets aan het hoofd te zien is. Een enkele keer kan toch een zwelling of bloeding in het hoofd ontstaan, zonder dat een verwonding aan het hoofd te zien is.

Verschijnselen die na een ongeval kunnen optreden zijn: sufheid (patiënt is moeilijk te wekken), toename van hoofdpijn, herhaald braken, verwardheid. De patiënt zelf merkt de sufheid of verwardheid niet. Daarom is het belangrijk dat iemand de patiënt controleert. In een ziekenhuis maakt men bij twijfel een scan om interne beschadiging van de hersenen uit te sluiten. Wanneer men niet naar een ziekenhuis gaat is het raadzaam thuis de patiënt de eerste 24 uur niet alleen te laten en na het ongeval – ook ’s nachts – elk uur te wekken. Zo kan men controleren of de symptomen niet alsnog optreden. Betrokkenen wordt aangeraden tegen de pijn alleen paracetamol in te nemen. Andere medicijnen – zoals aspirine – kunnen als bijwerking hebben dat het bloed minder gauw stolt. Hierdoor kan een bloeding extra lang doorgaan.

De voorlichtingscampagne omvat een radiocommercial die wordt uitgezonden door zenders die vooral door ouderen worden beluisterd, en banners op websites. De gratis folder ‘Hersenschudding en hersenkneuzing’ is telefonisch aan te vragen via nummer 070 – 3024747 of on line op www.hersenstichting.nl

Plaats een reactie