Ondernemerschap onder migranten redt de stad

Mediha Sahin laat in haar promotieonderzoek naar ondernemerschap onder migranten – met name Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers – zien dat er significante verschillen zijn in de prestaties van diverse migrantengroepen. Tweede-generatie migrantenondernemingen zijn hard bezig met een inhaalslag richting volwassen ondernemerschap en opleiding en scholing staan centraal in deze groei naar economische volwassenheid.

Marokkanen en Turken zijn qua demografische samenstelling en opleiding redelijk vergelijkbaar. Surinamers zijn te vergelijken met Antillianen wat betreft opleidingsniveau en kennis van de Nederlandse taal. In het algemeen zijn veel allochtone ondernemers jonger dan hun Nederlandse collega’s ontdekte Sahin. De meest succesvolle allochtone ondernemers hebben een hbo-opleiding, terwijl zeker de eerstengeneratie allochtone ondernemers hoofdzakelijk uit een mannencultuur komt.

Ondernemerschap onder migranten – ook wel etnisch ondernemerschap genoemd – is sterk in opkomst. Deze nieuwe vorm van ondernemerschap is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de economie in steden in de ontwikkelde wereld. Migrantenondernemerschap blijkt een positieve bijdrage te leveren aan de welvaart van stedelijke economieën. Voordelen van migrantenondernemerschap zijn in het bijzonder de bijdrage aan economische groei en innovatie, het creëren van nieuwe banen en het bevorderen van diversiteit. Bovendien leidt ondernemerschap onder migranten tot een verbeterde economische positie van niet-westerse migranten en ondersteunt het de economische integratie van deze allochtone groepen in de samenleving.

Sahin onderzocht ook de vraag hoe belangrijk de bijdrage van migrantenondernemerschap aan het economisch potentieel van grote steden in Nederland is en analyseerde de belangrijkste motieven en succesfactoren voor het ontstaan en voortbestaan van migrantenondernemingen. Daarbij blijken individuele ondernemersmotieven (bijvoorbeeld ‘eigen baas zijn’) maar ook sociaaleconomische omgevingsfactoren (bijvoorbeeld etnische netwerken) een grote rol te spelen. Zij onderzocht het economisch belang van migrantenondernemingen in stedelijke gebieden in Nederland en analyseerde de economische prestaties van diverse groepen etnische ondernemers in hoogopgeleide en hightech sectoren in die gebieden.

Sahin presenteert, op basis van uitgebreid veldonderzoek onder migrantenondernemers, een microaanpak met nadruk op gedrags- en omgevingsfactoren die belangrijk zijn voor succesvolle prestaties van individuele ondernemers. Zij besteedt aandacht aan zowel interne als externe factoren die de economische prestaties van migrantenondernemingen bepalen. Belangrijke factoren daarbij zijn onder meer: opleiding en training, markt- en communicatiestrategieën, gebruik van eigen etnische informatiekanalen, openheid naar nieuwe producten en diensten (met name bij tweede-generatie ondernemers). Op basis van een uitgebreid databestand over de kenmerken en prestaties van etnische ondernemers in de grote steden in Nederland zette zij een uitgebreid systematisch model (‘GALAXY’) op. Dit kan dienen als een operationeel instrument voor onderzoek naar het gedrag van migrantenondernemers.

Promotie
Promovendus: M. Sahin
Proefschrift: Studies on Migrant Entrepreneurship in Dutch Cities
Faculteit: Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Promotor: prof.dr. P. Nijkamp
Datum: 22-03-2012, 11.45 uur
Locatie: Aula, Vrije Universiteit Amsterdam

Plaats een reactie