“Ondernemers ontevreden over hun Arbodienst”

Er heerst veel onrust rondom de Arbodienstverlening, blijkt uit onderzoek van BG Magazine. Vooral de klanttevredenheid onder de ondernemers staat sterk onder druk. Door de vele fusies en samenvoegingen van Arbodiensten dreigt de persoonlijke aanpak naar de achtergrond gedrongen te worden.

BG Magazine, toonaangevend vakblad over bedrijfsgezondheid, put uit een onderzoek waaruit blijkt dat klant voor het eerst sinds de liberalisering van de markt, snakt naar verandering.

Zo komt het regiemodel steeds sterker opzetten en wordt vaker gekozen voor wat kleinere Arbodienstverleners die wel goed een link naar de menselijke aspecten weten te leggen.

Pervers
BG Magazine onderzoekt jaarlijks de ontwikkelingen op Arbogebied door een onderzoek onder Arbodienstverleners. Het overgrote deel van de aanbieders doet aan het onderzoek mee. Aan de andere kant reageren de klanten ook op de ontwikkelingen. Bij het onderzoek zijn indirect 4,5 miljoen werknemers betrokken.

De huidige Arbowetgeving gaat er van uit dat een werkgever zich dient aan te sluiten bij een gecertificeerde Arboaanbieder, minimaal voor de verzuimbegeleiding en een aantal wettelijke taken.

Werkgevers zijn uitgekeken op de abonnementenstructuur en de bureaucratische houding van dure Arbodiensten. De klant vraagt flexibele contracten terwijl de aanbieders vaak blijven hangen in een all-in abonnementstructuur. Juist die contracten bevatten een “perverse prikkel”, aldus BG Magazine . Hoe later een Arbodienst reageert, des te minder ze hoeven te doen en des te meer ze verdienen.

Werkgevers zijn dat zat. Uit het onderzoek van BG Magazine blijkt dat werkgevers zelf de regie willen voeren en een model willen waarin ze alleen betalen voor de diensten die ze daadwerkelijk afnemen.

Het Regiemodel spreekt de ondernemers dan ook meer aan. RegieOpVerzuim.nl is een voorbeeld van een arbodienst die op de recente ontwikkelingen inspeelt. De ondernemer neemt een zeer beperkt basispakket af en kan de rest van de verrichtingen op afroep afnemen. Maar dat hoeft niet, men kan ook zelf actie ondernemen. In ieder geval zijn de verzuimcoaches van RegieOpVerzuim.nl steeds beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Trends

Binnen de verzuimdienstverlening is een duidelijke trend waarneembaar naar het gebruik van Service Level Agreements (SLA). Hierin wordt vastgelegd wat de ondernemer zelf wenst te doen en welke taken door de arbodienst worden uitgevoerd. Een SLA gaat veel meer dan een contract uit van gelijkwaardigheid van partijen op basis van vertrouwen.

Een andere trend is de toenemende aandacht voor preventie. Voorkomen is beter dan genezen wordt steeds meer letterlijk genomen. Ondernemers beseffen dat het voorkomen van verzuim een forse kostenbesparing betekent.

In dat kader wordt ook steeds vaker gesproken over het welzijn en het welbevinden van de medewerkers. Een prettige werkomgeving zorgt naast een betere productiviteit ook voor minder verzuim.

De innovatieve Arbodiensten spelen bovendien in op het begrip “schadelastbeperking”. Ondernemers wensen de risico’s die vanuit wettelijke arboregelingen ontstaan zo goed mogelijk af te dekken; lage kosten en toch een hoge bescherming.

De ontwikkelingen in Arbo-land gaan snel. Innovatieve, mensgerichte organisaties die niet al te groot van opzet zijn, lijken de meeste kans te maken op het vergroten van hun marktaandeel. De toekomst zal uitwijzen wat er met de traditioneel ingestelde Arbo-diensten gaat gebeuren.

Plaats een reactie