Ondernemende werknemers zijn de motor van bedrijven

Ondernemerschap heeft niet alleen betrekking op het opstarten van nieuwe bedrijven. Het vindt ook plaats binnen bestaande organisaties. Uit het promotieonderzoek van Coen Rigtering blijkt dat ondernemende werknemers beter presteren op de werkvloer en zelf innovatieve projecten initiëren.

Naar de waarde van ondernemende werknemers is tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Het onderzoek op het gebied van ondernemerschap in bedrijven richt zich vooral op de rol van eigenaren en topmanagers. Hieruit blijkt dat managers ondernemerschap kunnen inzetten als een strategisch instrument binnen de organisatie. Dit laat een vraagteken open over de rol die werknemers spelen in dit verband.

In het promotieonderzoek van Coen Rigtering wordt ondernemerschap, met behulp van een multi-level benadering, op verschillende organisatieniveaus (topmanagement, team en werknemer niveau) onderzocht. Zo wordt een meer compleet en gedetailleerd beeld van het ondernemerschapsproces binnen organisaties geschetst.

Stimuleren ondernemerschap op de werkvloer
Naast het belang van ondernemerschap op strategisch niveau, toont het promotieonderzoek aan dat ondernemende werknemers en teams beter presteren en meer innovatieve projecten initiëren. Managers kunnen ondernemend gedrag het beste stimuleren door werknemers autonomie te geven en door het opbouwen van vertrouwensrelaties. Hierdoor zijn werknemers eerder geneigd om verantwoordelijkheid te nemen voor innovatie. Ze introduceren bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten of ontwikkelen nieuwe bedrijfsprocessen.

Meer aandacht voor ondernemende werknemers
Ondernemerschap op de werkvloer dient niet alleen een speerpunt te zijn binnen organisaties. Ook wetenschappelijk ondernemerschapsonderzoek dient meer aandacht te schenken aan de rol van werknemers. Uit het onderzoek van Coen Rigtering blijkt dat er binnen huidig onderzoek een te sterke focus op het management wordt gehanteerd. Dit is niet alleen een onderkenning van de bijdrage van ondernemende werknemers aan het proces, maar beperkt tevens de praktische relevantie van het onderzoek door te veel aandacht te schenken aan ondernemerschapsbeleid op top-management niveau.

Promotiegegevens
Promovendus: Coen Rigtering, MSc; Proefschrift: Entrepreneurial Orientation: Multilevel anlysis and Consequenses; Promotor 1: Prof. dr. S. Kraus; Promotor 2: Prof. dr. F.C. Stam; Datum: 11 oktober 2013.

Plaats een reactie